Samoaja tuntee partion eri ikäkaudet ja tietää eri ikäkausien partio-ohjelman pääpiirteissään. Hän osaa käyttää eri ikäkausien materiaaleja. Samoaja tietää, mitä tapahtumia lippukunta, alue, piiri ja SP järjestävät ikäkausille. Samoaja tietää mistä löytää ajankohtaista tietoa partio-ohjelmasta ja partiotapahtumista.

Valikko

Partio-ohjelma


Tavoite:

Samoaja tuntee partion eri ikäkaudet ja tietää eri ikäkausien partio-ohjelman pääpiirteissään. Hän osaa käyttää eri ikäkausien materiaaleja. Samoaja tietää, mitä tapahtumia lippukunta, alue, piiri ja SP järjestävät ikäkausille. Samoaja tietää mistä löytää ajankohtaista tietoa partio-ohjelmasta ja partiotapahtumista.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu partion ikäkausiin ja eri ikäisten partio-ohjelmaan esimerkiksi johtajakansion tai partio-ohjelman nettisivujen avulla. Hän tutustuu mahdollisuuksiin, joita SP, piiri, alue ja lippukunta tarjoavat partio-ohjelman toteuttamiseksi eri ikäkausissa. Tässä aktiviteetissa tutustutaan pintapuolisesti eri ikäkausiin ja niiden aktiviteetteihin pienryhmän johtajan tarvitsemalla tasolla. Syvempää tietoa ikäkausista ja niiden ohjelmasta saa vaeltajille ja aikuisille suunnatuissa koulutuksissa.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Partiokulttuuri
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Ikäkausirastirata. Kouluttaja rakentaa rastiradan, jossa jokaisella rastilla perehdytään yhteen ikäkauteen ja sen partio-ohjelmaan. Kun kouluttaja on käynyt lävitse koulutuksen asiat esimerkiksi tiedontäytteisen rastikierroksen avulla, voi hän kerrata tai koota yhteen koulutuksen keskeisimmät asiat Kahoot.it-kyselyn avulla. Kyselyyn pystyy jokainen käyttäjä luomaan kysymyksiä ja osallistujat vastaavat yksin tai ryhmissä mobiililaitteen kautta.

Kouluttaja on etukäteen koonnut paperilapuille tyypillisiä aktiviteetteja eri ikäkausien ohjelmasta. Samoajien tehtävänä on sijoittaa aktiviteetit oikean ikäkauden kohdalle. Tarvittaessa apuna voi käyttää partio-ohjelma.fi -sivustoa tai Partio-ohjelma -kansiota.

Samoajat tutustuvat joko oman lippukunnan tai jonkun toisen lippukunnan toimintakalenteriin ja tunnistavat mitkä tapahtumat siinä ovat lippukunnan, mitkä piirin ja mitkä SP:n järjestämiä sekä kenelle ne on tarkoitettu.

Ikäkausien sanat ja kuvat. Kouluttaja kirjoittaa lapuille sanoja liittyen eri ikäkausien partio-ohjelmaan ja tulostaa kuvia esimerkiksi ikäkausien merkeistä. Samoajien tehtävänä on liittää laput tai kuvat oikeaan ikäkauteen.

Lempi- ja inhokkiaktiviteetti. Samoajat etsivät ja esittelevät muille lempi- ja inhokkiaktiviteettinsa jokaisesta ikäkaudesta perustelujen kera. Eri ikäkausien aktiviteetteihin voi tutustua esimerkiksi partio-ohjelma.fi -sivustolla tai eri ikäkausien ohjelmamateriaalien avulla. Samoajat voivat etsiä aktiviteetteja myös eri teemoilla, esimerkiksi  

  • luontoaiheisia 
  • erätaitoaiheisia 
  • muiden kanssa toimimiseen liittyviä 
  • omasta mielestä helppoja 
  • omasta mielestä vaikeita  
  • sellaisia, joista uskoo ryhmäläisten pitävän 
  • sellaisia, jotka olisivat itselle vaikeita vetää 
  • sellaisia, joiden vetämistä varten pitää opetella itse ensin 

Partiopolku. Samoajat piirtävät oman partiopolkunsa, johon merkitsevät jo koettuja tai tulevaisuudessa toivottuja virstanpylväitä matkalleen.  Esimerkkejä tapahtumista ovat Jamboree, sudenpentulupaus tai ROK.

Lisää vinkki

Liite