Samoaja tuntee partioihanteet ja tunnistaa miten ne toteutuvat hänen omassa elämässään. Hän tietää, mikä on partiomenetelmä ja osaa käyttää sitä toimintaa suunnitellessaan. Hän osaa kertoa partioharrastuksen ominaispiirteet.

Valikko

Partiomenetelmä ja -ihanteet


Tavoite:

Samoaja tuntee partioihanteet ja tunnistaa miten ne toteutuvat hänen omassa elämässään. Hän tietää, mikä on partiomenetelmä ja osaa käyttää sitä toimintaa suunnitellessaan. Hän osaa kertoa partioharrastuksen ominaispiirteet.

Kuvaus:

Samoaja kertaa partioihanteet ja pohtii, miten ne toteutuvat hänen omassa elämässään. Samoaja keskustelee siitä mikä tekee partiosta partiota. Hän tutustuu partiomenetelmään esimerkkien avulla ja opettelee käyttämään sitä toiminnan suunnittelussa.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka:
Taitoalueet: katsomustaidot Partiokulttuuri Viestintä
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Maailmankatsomus Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Kouluttaja tekee tai lainaa partiomenetelmän osa-alueista palapelin. Samoajat kokoavat palapelin. Tämä aktiviteetti toimii keskustelun avaajana.

Kouluttaja hankkii palapelin ihanteista. Ihanteista tehdään yhden sanan paloja ja ryhmien tehtävänä on koota sanapaloista oikeat ihanteet.Tämä aktiviteetti toimii keskustelun avaajana.

Millainen on hyvä elämä? Samoaja kirjoittaa lapuille kolme asiaa, jotka kuuluvat hyvään elämään. Laput yhdistetään sopiviin ihanteisiin ja mietitään yhdessä, miten ihanteiden mukaan eläminen parantaa omaa ja muiden elämää.

Pantomiimi: (Samoajat ovat nähneet ja tutustuneet jo jollain tavalla partiomenetelmän eri osiin tai osat ovat nähtävillä esim. seinällä). Lappuihin on kirjotettu partiomenetelmän osat / ihanteet. Pareittain kurssilaiset ottavat lapun ja esittävät sen pantomiimina. Jokaisen esityksen jälkeen selitetään, miten se partiomenetelmän osa / ihanne voisi näkyä käytännössä vartion toiminnassa / samoajan elämässä.

Kouluttajan johdolla avataan yhdessä partiomenetelmän osa-alueet ja pohditaan, miten ne ovat toteutuneet jokaisen partiopolun aikana. Pohditaan myös, miten ne näkyvät oman samoajavartion toiminnassa.

Samaan aikaan ROK:n kanssa pidetään lähimaastossa / samalla alueella sudenpentujen, seikkailijoiden tai tarpojien retki. Heistä saadaan

Lisää vinkki

Lisää liite