Samoaja ymmärtää, mitä häneltä odotetaan puolen vuoden johtamisharjoittelun aikana. Lisäksi samoaja tietää, mikä on pesti, pestikeskustelu ja miksi sellainen käydään. Häntuntee tehtäväkuvauksen omasta pestistänsä.

Valikko

Pestikeskustelu


Tavoite:

Samoaja ymmärtää, mitä häneltä odotetaan puolen vuoden johtamisharjoittelun aikana. Lisäksi samoaja tietää, mikä on pesti, pestikeskustelu ja miksi sellainen käydään. Häntuntee tehtäväkuvauksen omasta pestistänsä.

Kuvaus:

Partion aikuinen käy samoajan kanssa pestikeskustelun johtamisharjoittelun aikaisesta pestistä. Samoajaluotsin tehtävänä on huolehtia, että pestikeskustelu tulee tehtyä. Pestikeskustelun pitää mieluiten sen ryhmän sampo tai luotsi, johon samoaja on menossa johtamisharjoitteluun. Myös samoajaluotsi voi osallistua pestikeskusteluun. Pestikeskustelussa käydään läpi pestin sisältö ja samoajan tehtävät, vastuut sekä oikeudet ja tarvittava tuki kyseisessä pestissä. 

Tämä aktiviteetti tehdään omassa lippukunnassa ennen johtamisharjoittelun aloittamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa koulutusta. 

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Itsensä johtamisen taidot Partiokulttuuri
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto 30 min
Kasvatustavoitteet Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Samoajan pestaa se, joka on johtamisharjoittelun aikana samoajan lähin aikuinen tuki. Tällainen henkilö on esimerkiksi samoaja- tai tarpojaluotsi tai seikkailijaryhmän aikuinen sampo. Pestikeskustelu- ja pestikuvauspohjat on tehty selkeyttämään pestin sisältämiä vastuita ja velvollisuuksia sekä pestattavalle että pestaajalle. Pestisopimuksen avulla voidaan tarkistaa, että pestin tärkeät asiat tulevat molempien osapuolten tietoon ja molemmat voivat sitoutua pestin kokonaisuuteen. Pestikeskustelun tilanteesta kannattaa muodostaa mahdollisuuksien mukaan rento tilaisuus. Keskustelun voi pitää esimerkiksi kahvilassa, jomman kumman kotona tai lähipuistossa. Pestikeskustelun voi käydä myös yhtä aikaa samoajakaverin kanssa. Pestistä voi järjestää myös välitarkistuksen, jossa verrataan pestin toteutumista pestilomakkeeseen ja käydään läpi pestin hoitamisen edistymistä. 

Pestikuvausta tehtäessä lomakkeessa oleviin laatikoihin kirjoitetaan pestin kannalta tärkeimmät asiat selkeästi. Luotsi huolehtii, että pestaajalle ja pestattavalle jää samat tiedot keskustelun jälkeen. Apukysymyksiä pestikeskusteluun Pesti ja sen sisältö - Mikä pesti on kyseessä? (nimi ja kesto) - Missä pesti on määritelty (esim. toimintasuunnitelma, projektin toimeksianto) ja minkä toiminnanalan alle pesti kuuluu? - Kenelle olen vastuussa pestistäni? Kuka on pestaajani? - Pestin tehtävät yksilöitynä. - Lähimmät yhteistyötahot (esim. muut ryhmät ja lippukunnan johtajat). Tavoitteet ja toimenpiteet - Pestitavoitteet - Pestin tulosten hyödyntäminen (miten tuloksia julkistetaan, vaikuttavatko tulokset jonkun muun pestin/projektin sisältöön?). - Pestattavan omat tavoitteet. - Tärkeimmät toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi. - Kuka/ketkä tukevat pestissä toimijaa? - Miten pestiä tuetaan? - Koska perehdytys tapahtuu? Kuka perehdyttää? - Mitä osaamista pesti vaatii? Arviointi ja palaute - Miten pestissä onnistumista arvioidaan ja mitataan? - Kenen kanssa ja milloin pestin onnistumista arvioidaan? Pestin toteuttamisen mahdollisuudet- Paljonko pestin hoitamiseen kuluu aikaa viikko- tai kuukausitasolla? - Millaiset asiat voivat vaikuttaa pestiin tai pestattavaan? - Paljonko pesti vaatii matkustamista? Muut asiat?

Lisää vinkki

Liite