Samoaja osaa perusretkeilytaidot ja osaa opettaa niitä nuoremmille.

Valikko

Retkitaitojen tarkastus


Tavoite:

Samoaja osaa perusretkeilytaidot ja osaa opettaa niitä nuoremmille.

Kuvaus:

Samoaja arvioi omat perusretkitaitonsa ja tarvittaessa kertaa niitä. Ryhmänohjaajakoulutuksen aikana kerrataan kaikki puutteelliset perustaidot, jotta samoajalla on valmiudet toimia johtajana nuorempien ikäkausien retkillä. Kouluttaja selvittää etukäteen kurssilaisten retkeilytaidot, jotta kurssi pystytään räätälöimään kurssilaisille sopivaksi. Osa kurssista kannattaa toteuttaa maastossa, jolloin on helppo harjoitella ja kerrata retkitaitoja käytännössä muun toiminnan ohella. Samoaja tutustuu SP:n turvallisuusohjeisiin (tarpeen mukaan myös turvallisuusohjeisiin vesillä) ja keskustelee niistä toisten kurssilaisten ja kouluttajan kanssa. Samoaja harjoittelee turvallisuusohjeiden soveltamista esimerkkitilanteiden avulla, esim. koloilta, tarpojavartion retki, samoajavartion vaellus. Tämän aktiviteetin tekemisen yhteyteen voidaan liittää myös Turvallisesti yhdessä -koulutuksen. Sen tekeminen ei kuitenkaan sellaisenaan korvaa tätä aktiviteettia eikä sitä ole laskettu mukaan tämän aktiviteetin kestoon.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Retkeily Turvallisuus
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu Terveys ja turvallisuus
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Kouluttaja kerää erilaisia kuvia tai tekstejä, joiden väittämät ovat oikein tai väärin. Jokaiselle samoajaparille jaetaan muutama kuva. Pari miettii ensin itse, onko väittämä oikein vai väärin. Kuvat ja väittämät puretaan yhdessä keskustellen.

Pelataan Pictionary:ä turvallisuusohjeista. Kouluttaja valitsee sopivan määrän palasia turvallisuusohjeista (ainakin 1 kpl /k kurssilainen) ja kirjoittaa ne ylös lapuille. Samoaja piirtää annetun turvallisuusohjeen ja muiden tehtävänä on yrittää arvata, mistä ohjeesta on kyse. Kurssilaiset voi jakaa kahteen tai kolmeen joukkueeseen riippuen kurssilaisten määrästä.

Kurssilaisille voi lähettää ennakkotehtävänä kyselyn retkeilytaidoista, vastaukset huomioidaan kurssin toteutuksessa 

Osa ROK:sta kannattaa järjestää maastoviikonloppuna tai alkeellisemmalla kämpällä, jolloin koulutuksen ohessa voidaan kerrata näitä taitoja. Retkiosuuden aikana voidaan esim. nukkua erilaisissa majoitteissa, tehdä ruokaa trangialla tai nuotiolla, käyttää erilaisia köytöksiä esim. rinkkatelineessä tai ruokailukatoksessa, suunnistaa toiseen koulutukseen liittyvällä rastiradalla jne. Tarkoitus ei ole opetella vain retkitaitoja vaan retkeilytaitojen harjoittelu toimii myös koulutusmenetelmänä ja tuo toiminnallisuutta kurssille.

Vartiomme tehtävänä on pystyttää teltta tai toteuttaa joku muu harjoittelua vaativa retkeilytaito. Yksi meistä nimetään vartionjohtajaksi. Muut saavat tiettyjä rooleja. Emme kerro roolejamme muille. Esimerkkejä rooleista: - Henkilö, joka kyseenalaistaa kaiken. - Henkilö, joka ei usko, että mikään onnistuu. - Henkilö, joka on yltiöpositiivinen. - Henkilö, joka ei tee mitään, vaan seuraa vierestä. - Henkilö, joka kaipaa johtajan apua kaikkeen. - Henkilö, jonka mielestä kaikki on tylsää. - Henkilö, joka haluaa tehdä kaiken, eikä siksi saa mitään valmiiksi. Kun olemme saaneet teltan pystyyn tai harjoituksen muuten valmiiksi, on aika keskustella siitä mikä sujui hyvin ja mikä sujui huonosti. Oliko jokin rooli johtajalle erityisen hankala? Muistuttaako joku itse jotakuta näistä rooleista? Miten kohtaamme parhaiten erilaisia ihmisiä? Miten haluamme tulla kohdatuksi kun meillä ei ole kivaa tai on huono hetki? Lähde: Scouterna

Lisää vinkki

Liite