Samoaja osaa suunnitella ryhmän kokouksen. Hän tietää toimivan kokouksen vaiheet ja osaa käyttää partiomenetelmää ryhmän kokouksen suunnittelussa. Hän ymmärtää miksi on tärkeää suunnitella etukäteen toimintaa ja miten kokouksiin valmistaudutaan. Samoaja tietää, että ryhmän kokoontuminen ei aina mene suunnitelmien mukaan ja osaa varautua muutoksiin varaohjelmalla.

Valikko

Ryhmän kokouksen suunnittelu


Tavoite:

Samoaja osaa suunnitella ryhmän kokouksen. Hän tietää toimivan kokouksen vaiheet ja osaa käyttää partiomenetelmää ryhmän kokouksen suunnittelussa. Hän ymmärtää miksi on tärkeää suunnitella etukäteen toimintaa ja miten kokouksiin valmistaudutaan. Samoaja tietää, että ryhmän kokoontuminen ei aina mene suunnitelmien mukaan ja osaa varautua muutoksiin varaohjelmalla.

Kuvaus:

Samoaja suunnittelee yhden toimintasuunnitelmasta poimitun kokouksen johtamalleen ryhmälle ja vetää sen. Hän miettii mitä, miksi ja miten opetellaan sekä listaa illan aikana tarvittavat materiaalit. Samoaja hyödyntää partiomenetelmää kokouksen ohjelman suunnittelussa. Hän huomioi kokouksen eri vaiheet ja aikatauluttaa illan kulun. Samoaja harjoittelee varautumaan yllättäviin tilanteisiin johtamassaan kokoontumisessa lisäämällä suunnitelmaansa varaohjelmaa ja miettimällä, mistä ohjelmaa voi tarvittaessa lyhentää. 

Ennen tätä aktiviteettia tulisi olla käytynä läpi partiomenetelmä ja -ihanteet –aktiviteetti sekä partio-ohjelma ja toimintasuunnitelman tekeminen aktiviteetit. 

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Organisointitaidot Partiokulttuuri
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto 1,5 h
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Samoajat suunnittelevat ryhmän kokouksen tarkan ohjelman rupeamassa ja toteuttavat sen kurssiosien välissä omassa johtamisharjoittelussaan. Samoajat keskustelevat suunnitelman toteutumisesta heti illan jälkeen ohjaavan aikuisen kanssa. Koloillassa koettuun palataan vielä seuraavalla kurssiosiolla.

Vartion omat perinteet. Kurssilaiset ja kouluttajat kertovat, mitä perinteitä omassa vartiossa on ollut eri ikäkausina. Mitkä niistä ovat sellaisia, että ne voisi ottaa käyttöön johdettavissa ryhmissä osana viikkotoimintaa?

Paras partiokokousmuistoni. Kurssilaiset kokoavat ikimuistoisia koloiltoja seinälle “sarjisruutuina”. Mikä teki kerrasta hyvän, olisiko näissä ideoita myös omaan koloiltaan? Samoajat kirjaavat suunnitelman vastaavasta koloillasta. Kouluttajat kokoavat suunnitelmat ja jakavat ne samoajille toteutettaviksi myöhemmin.

Lisää vinkki

Liite