Samoaja tuntee ryhmäprosessin eri vaiheet ja osaa tukea ryhmän toimintaa ryhmäprosessin eri vaiheissa. Samoaja tunnistaa ryhmäprosessin kannalta merkittävät ja haasteelliset kohdat sekä tietää keinoja niiden hallitsemiseksi.

Valikko

Ryhmän vaiheet


Tavoite:

Samoaja tuntee ryhmäprosessin eri vaiheet ja osaa tukea ryhmän toimintaa ryhmäprosessin eri vaiheissa. Samoaja tunnistaa ryhmäprosessin kannalta merkittävät ja haasteelliset kohdat sekä tietää keinoja niiden hallitsemiseksi.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu ryhmäprosessin vaiheisiin ja niihin liittyviin haasteisiin keskustelemalla.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

sudenpentujen kanssa. Kämpän siivoaminen samoajien retken lopuksi.

Samoaja miettii jotakin ryhmää johon hän kuuluu. Hän arvioi missä ryhmäkehityksen vaiheessa kyseinen ryhmä on. Mistä vaiheen tunnistaa? Miten ryhmänkehityksen vaiheen tunnuspiirteet näkyvät kyseisen ryhmän toiminnassa käytännössä? Keskustellaan yhdessä myös siitä, onko aikaisempien vaiheiden tunnusmerkkejä näkynyt aiemmin. Usein on niin, että ykkösvaiheessa olevat ryhmät kuvittelevat olevansa ryhmänkehitysvaiheissa paljon pidemmällä. Ykkösvaiheessa saatetaan olla kuitenkin partioryhmissä jopa vuosia. Oman ryhmän ei myöskään välttämättä koeta kohtaavan kuohuntavaihetta, koska se koetaan helposti epäonnistumisena ryhmänä.

Jaetaan samoajat pieniin ryhmiin, ja arvotaan kullekin ryhmälle yksi kehityksen vaihe. Ryhmä näyttelee esimerkiksi, mitä kokouksessa tai retkellä tapahtuu kyseisessä vaiheessa olevassa ryhmässä, ja muut yrittävät arvata mikä vaihe on kyseessä. Tämän jälkeen voidaan keskustella kustakin näytellystä tilanteesta. Jos tilanne oli ristiriita tai ongelma, miten se olisi voitu ratkaista tai mitä johtaja olisi voinut tehdä? Jos tilanne oli miellyttävä, miten sitä olisi voinut hyödyntää? Mietitään myös millaisia rooleja ryhmässä on ja kenellä oli millainenkin rooli.

Lisää vinkki

Liite