Samoaja tuntee ryhmäprosessin eri vaiheet ja osaa tukea ryhmän toimintaa ryhmäprosessin eri vaiheissa. Samoaja tunnistaa ryhmäprosessin kannalta merkittävät ja haasteelliset kohdat sekä tietää keinoja niiden hallitsemiseksi.

Valikko

Ryhmän vaiheet


Tavoite:

Samoaja tuntee ryhmäprosessin eri vaiheet ja osaa tukea ryhmän toimintaa ryhmäprosessin eri vaiheissa. Samoaja tunnistaa ryhmäprosessin kannalta merkittävät ja haasteelliset kohdat sekä tietää keinoja niiden hallitsemiseksi.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu ryhmäprosessin vaiheisiin ja niihin liittyviin haasteisiin keskustelemalla.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Ryhmä kehitysvaiheet tutuksi. Kouluttaja käy lävitse seuraavat ryhmän kehityksen vaiheet:    - Muodostumisvaihe: Alussa jäsenet ovat arkoja ja etsivät omaa paikkaansa ryhmässä. Jokaisella ryhmällä on jonkinlainen tavoite toiminnassaan, joka on hyvä selventää aluksi. Ryhmän toimintatavat ja pelisäännöt alkavat hahmottua. Ryhmän ilmapiiri on yleensä myönteinen ja ryhmän jäsenet välttävät konflikteja. Tutustumisleikit ovat hyvin tarpeellisia ryhmän muodostumisvaiheessa.  - Kuohuntavaihe: Kun ryhmä on hetken aikaa toiminut yhdessä, alkavat ryhmän jäsenet löytämään paikkansa ja tuomaan persoonaansa enemmän esille. Konfliktitilanteita saattaa syntyä paljonkin. Tyytymättömyys ja pettymys ryhmää kohtaan saattavat olla yleisiä. Ryhmän täytyy antaa käydä vaihe lävitse. Johtajan tehtävänä on mahdollistaa jokaisen ottaa oma paikkansa ryhmässä ja kertoa omat mielipiteensä rehellisesti.  - Sopimisvaihe: Ryhmän jäsenet alkavat tuntea toisiaan ja hyväksymään toistensa luonteen ja toimintatavat. Ryhmähenki muotoutuu, ryhmän jäsenet tuntevat kuuluvansa ryhmään ja ryhmä tuntuu turvalliselta. Ryhmän jäsenet oppivat hyväksymään toistensa erilaisuuden ja oppivat ratkaisemaan konfliktitilanteita. Ryhmä on oppinut pelisääntönsä ja toimii yhdessä. Tässä vaiheessa ryhmä pystyy jo esimerkiksi syvällisempiin keskusteluihin tai liikkumaan epämukavuusalueellaan.  - Hyvin toimiva ryhmä: Ryhmän tullessa tälle tasolle siitä muodostuu tehokas. Ryhmän jäsenet puhaltavat yhteen hiileen. Ryhmä oppii hyödyntämään ryhmäläisten vahvuuksia. Ryhmä toimii kokonaisuutena tavoitteen suuntaisesti. Ryhmä osaa ratkaista myös mahdolliset ristiriitatilanteet. Silti johtajaa tarvitaan ohjaamaan ryhmän toimintaa oikeaan suuntaan.  - Lopetusvaihe: Ryhmä lopettaa toimintansa ja jäsenet hyvästelevät toisensa. Monet tuntevat haikeutta yhteisen toiminnan päättyessä. Ryhmän lopetus tai siirtymä seuraavaan ikäkauteen kannattaa tehdä konkreettisesti. Ryhmä ei välttämättä hajoa vaan saattaa jatkaa toimintaansa toisessa muodossa osittain tai kokonaisuudessaan. Osa ryhmistä saattaa kokoontua monien vuosienkin jälkeen muistelemaan toimintaa. 

Missä ryhmävaiheessa olemme? Samoaja miettii jotakin ryhmää johon hän kuuluu. Hän arvioi missä ryhmäkehityksen vaiheessa kyseinen ryhmä on. Mistä vaiheen tunnistaa? Miten ryhmänkehityksen vaiheen tunnuspiirteet näkyvät kyseisen ryhmän toiminnassa käytännössä? Kurssivartio tai koko kurssi keskustelee yhdessä myös siitä, onko aikaisempien vaiheiden tunnusmerkkejä näkynyt aiemmin. Usein on niin, että ykkösvaiheessa olevat ryhmät kuvittelevat olevansa ryhmänkehitysvaiheissa paljon pidemmällä. Ykkösvaiheessa saatetaan olla kuitenkin partioryhmissä jopa vuosia. Oman ryhmän ei myöskään välttämättä koeta kohtaavan kuohuntavaihetta, koska se koetaan helposti epäonnistumisena ryhmänä. 

Yksi ryhmän kehitysvaihe tutuksi. Kouluttaja jakaa samoajat pieniin ryhmiin, ja arpoo kullekin ryhmälle yhden kehityksen vaiheen. Ryhmä näyttelee esimerkiksi mitä kokouksessa tai retkellä tapahtuu kyseisessä vaiheessa olevassa ryhmässä ja muut yrittävät arvata mikä vaihe on kyseessä. Tämän jälkeen kurssi keskustelee kustakin näytellystä tilanteesta. Jos tilanne oli ristiriita tai ongelma, miten se olisi voitu ratkaista tai mitä johtaja olisi voinut tehdä? Jos tilanne oli miellyttävä, miten sitä olisi voinut hyödyntää? Kurssilaiset miettivät myös millaisia rooleja ryhmässä on ja kenellä oli millainenkin rooli.

Sanat eri ryhmävaiheissa. Samoajat jakautuvat pienempiin ryhmiin. Kukin ryhmä tarvitsee myös muistiinpanovälineet. Vaihtoehtoisesti vastaukset voidaan koota sähköiselle alustalle. Kunkin ryhmän tehtävänä on miettiä kuhunkin neljään ryhmän vaiheeseen liittyviä tyypillisiä sanoja ja sanontoja, joita ryhmään kuuluvat siinä vaiheessa käyttävät. Esimerkiksi muodostumisvaiheessa käytettäneen ilmaisuja “Moi” ja Minä olen...”,  lopetusvaiheessa puolestaan “Kiitos” ja “Nähdään taas”.  

Jatkoa ryhmän kehityksen vaiheisiin tutustumiselle. Tämä harjoitus on jatkoa harjoitukselle, jossa vartiot näyttelivät kutakin ryhmän kehityksen vaihetta. Kouluttaja antaa kullekin ryhmälle toisen ryhmän tilanne ratkottavaksi. Ryhmä saa hetken aikaa pohtia, mitä johtaja olisi voinut kyseisessä tilanteessa tehdä ja siten auttaa ryhmää ryhmäprosessin vaiheessa eteenpäin. Ryhmä näyttelee tilanteen uudestaan. Vapaaehtoinen samoaja menee mukaan näytelmään johtajan roolissa ja ohjaa omasta roolistaan käsin näyttelevän ryhmän parempaan lopputulokseen. Harjoitus on hyvä purkaa, jotta kaikki näkevät johtajan roolin merkityksen ryhmäprosessin eri vaiheissa.  

Lisää vinkki

Liite