Samoaja tuntee ryhmäprosessin eri vaiheet ja osaa tukea ryhmän toimintaa ryhmäprosessin eri vaiheissa. Samoaja tunnistaa ryhmäprosessin kannalta merkittävät ja haasteelliset kohdat sekä tietää keinoja niiden hallitsemiseksi.

Valikko

Ryhmän vaiheet


Tavoite:

Samoaja tuntee ryhmäprosessin eri vaiheet ja osaa tukea ryhmän toimintaa ryhmäprosessin eri vaiheissa. Samoaja tunnistaa ryhmäprosessin kannalta merkittävät ja haasteelliset kohdat sekä tietää keinoja niiden hallitsemiseksi.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu ryhmäprosessin vaiheisiin ja niihin liittyviin haasteisiin keskustelemalla.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Sanat eri ryhmävaiheissa. Samoajat jakautuvat pienempiin ryhmiin. Kukin ryhmä tarvitsee myös muistiinpanovälineet. Vaihtoehtoisesti vastaukset voidaan koota sähköiselle alustalle. Kunkin ryhmän tehtävänä on miettiä kuhunkin neljään ryhmän vaiheeseen liittyviä tyypillisiä sanoja ja sanontoja, joita ryhmään kuuluvat siinä vaiheessa käyttävät. Esimerkiksi muodostumisvaiheessa käytettäneen ilmaisuja “Moi” ja Minä olen...”,  lopetusvaiheessa puolestaan “Kiitos” ja “Nähdään taas”.  

Jatkoa ryhmän kehityksen vaiheisiin tutustumiselle. Tämä harjoitus on jatkoa harjoitukselle, jossa vartiot näyttelivät kutakin ryhmän kehityksen vaihetta. Kouluttaja antaa kullekin ryhmälle toisen ryhmän tilanne ratkottavaksi. Ryhmä saa hetken aikaa pohtia, mitä johtaja olisi voinut kyseisessä tilanteessa tehdä ja siten auttaa ryhmää ryhmäprosessin vaiheessa eteenpäin. Ryhmä näyttelee tilanteen uudestaan. Vapaaehtoinen samoaja menee mukaan näytelmään johtajan roolissa ja ohjaa omasta roolistaan käsin näyttelevän ryhmän parempaan lopputulokseen. Harjoitus on hyvä purkaa, jotta kaikki näkevät johtajan roolin merkityksen ryhmäprosessin eri vaiheissa.  

Lisää vinkki

Liite