Samoaja tietää, mitä velvollisuuksia hänellä on samoajana ja ryhmänjohtajana, mistä hän saa apua velvollisuuksiensa hoitamiseen ja mitä oikeuksia hänellä on.

Valikko

Samoajajohtajan oikeudet ja velvollisuudet


Tavoite:

Samoaja tietää, mitä velvollisuuksia hänellä on samoajana ja ryhmänjohtajana, mistä hän saa apua velvollisuuksiensa hoitamiseen ja mitä oikeuksia hänellä on.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu siihen, mitä samoajaikäkauden edustajalta sekä ryhmänjohtajalta partiotoiminnassa odotetaan (esimerkiksi johtajaneuvostossa käyminen, sähköpostin lukeminen, ryhmän toiminnan suunnittelu). Hän saa tietoa siitä, mitä oikeuksia uusi ikäkausi ja pesti tuo tullessaan (esimerkiksi omat kolon avaimet, kolon tietokoneen ja tulostimen käyttö, johtajahuoneessa oleskelu, johtajien leiriherkut).

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka: A_Kämpällä A_Kololla A_Metsässä A_Ulkona
Taitoalueet: Organisointitaidot Partiokulttuuri
Johtamistaito: Itsensä johtamisen taidot
Kesto: A_1_h
Kasvatustavoitteet: ihmissuhteet
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Samoaja täyttää pestilomakkeen samoajuudesta yhdessä luotsin kanssa. Pestilomakkeeseen kirjataan, mitä velvollisuuksia ja oikeuksia samoajalla on samoajana.

Samoaja täyttää pestilomakkeen omasta johtaistehtävästään yhdessä luotsin tai ryhmän aikuisen johtajan kanssa. Pestilomakkeeseen listataan samoajan velvollisuuksia ja oikeuksia liittyen hänen pestiinsä.

Järjestetään “TUPO-neuvottelut” kurssille osallistujien ja kouluttajan välillä. Kouluttaja on “työnantaja” ja samoajat ovat “työntekijöitä”. Kouluttaja esittää samoajille suuren vaatimusten, tehtävien ja velvollisuuksien listan. Lista sisältää sekä oikeita samoajille sopivia tehtäviä ja vastuita mutta myös “liioiteltuja” velvollisuuksia, esimerkiksi vastuita jotka kuuluvat aikuiselle johtajalle. Samoajat taas esittävät kouluttajalle pitkän listan vaatimuksia omista oikeuksistaan. Lista sisältää samoajille oikeasti kuuluvia oikeuksia, mutta myös “liioiteltuja” oikeuksia, esimerkiksi luvan pitää bileitä kololla. Samoajien tehtävänä on päästä kouluttajan kanssa neuvottelemalla yhteisymmärrykseen siitä, mikä on kohtuullinen ja tasapainoinen määrä velvollisuuksia ja oikeuksia.

Tämä rupeama voidaan toteuttaa aivan kurssin alussa. Kurssivartioille annetaan lapuilla muutamia eri johdettavien ikäkausien aktiviteetteja ja tapahtumia. Vartioiden tehtävänä on laatia lista siitä, millaista koulutusta ja tukea he kustakin tehtävästä mahdollisimman hyvin selviytyäkseen tarvitsevat. Eri kurssivartioiden laatimat listat kootaan yhteen, ja listaan voidaan palata vaikkapa kurssin palautteen keräämisen yhteydessä. On huomattava, että aivan kurssin alussa kurssilaiset eivät vielä välttämättä tunne toisiaan kovin hyvin, eikä kurssivartio ole vielä kovin hyvin muodostunut – keskusteluun perustuva ryhmätyö voi vaatia jonkun kouluttajan osallistumista.

Lisää vinkki

Lisää liite