Samoaja osaa suunnitella monipuolisen toimintakauden ikäkauden ohjelman pohjalta. Samoaja ymmärtää miksi toimintasuunnitelma tehdään ja mitä siinä pitää ottaa huomioon. Hän osaa ottaa ryhmänsä mukaan toimintasuunnitelman tekemiseen.

Valikko

Toimintasuunnitelman tekeminen


Tavoite:

Samoaja osaa suunnitella monipuolisen toimintakauden ikäkauden ohjelman pohjalta. Samoaja ymmärtää miksi toimintasuunnitelma tehdään ja mitä siinä pitää ottaa huomioon. Hän osaa ottaa ryhmänsä mukaan toimintasuunnitelman tekemiseen.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu johtamansa ikäkauden ohjelmaan yksityiskohtaisesti. Hän tekee yhdessä ryhmänsä kanssa johtamalleen ryhmälle toimintasuunnitelman puoleksi vuodeksi huomioiden ikäkauden ohjelman sekä eri tapahtumat. Johtamisharjoittelua tukeva aikuinen auttaa toimintasuunnitelman tekemisessä. Hän pohtii yhdessä muiden samoajien ja aikuisen kanssa, miksi toimintasuunnitelma tehdään sekä saa käytännön työkaluja toimintasuunnitelman tekemiseen. 

Luontevinta on harjoitella toimintasuunnitelman tekemistä samoajan johtaman ryhmän toimintakauden alussa aidossa tilanteessa. Koulutusviikonlopussa on hyvä käydä läpi yleisiä periaatteita toimintasuunnitelman tekemisestä ja tekemisen tärkeydestä. 

Ennen tätä aktiviteettia tulisi olla käytynä läpi partiomenetelmä ja -ihanteet –aktiviteetti sekä partio-ohjelma –aktiviteetti. 

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Organisointitaidot Partiokulttuuri Yhdistystoiminta
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto 2 h
Kasvatustavoitteet Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Kouluttaja jakaa kurssilaisille erilaisia ryhmien toimintasuunnitelmia. Samoajat tutkivat niitä ja pohtivat, mitä hyvää ja mitä kehitettävää kyseisissä suunnitelmissa on. Pohdinnan avulla on tarkoitus selvittää, mitä toimintasuunnitelman teossa on syytä ottaa huomioon (esimerkiksi suunnistus on hankalampaa lumihangessa, heikoista jäistä puolestaan ei ole ajankohtaista pelastautua elokuussa).

Sähköinen toimintasuunnitelma. Samoaja tekee sähköisen toimintasuunnitelman jollekin alustalle, jonka voi jakaa ryhmän jäsenille ja vanhemmille. Samalla hän voi tutustua siihen, miten eri partiosovellukset toimivat aktiviteettien merkitsemisessä ja toimintasuunnitelman tekemisessä.

Oikea toimintasuunnitelma. Samoajat tekevät puoleksi vuodeksi ikäkauden ohjelman mukaisen toimintasuunnitelman johtamalleen ryhmälle. Samoajaa ohjaava aikuinen auttaa toimintasuunnitelman tekemisessä. Toimintasuunnitelman tekeminen aloitetaan sillä, että tutkitaan kalenterista koulujen loma-ajat, pyhäpäivät, teemapäivät ja partiotapahtumat. Toimintasuunnitelmaa tehdessä huomioidaan tulevat tapahtumat, joihin koloilloissa pitää valmistautua. Jokaiselle koloillalle valitaan aktiviteetti tai muu ohjelma, joka illan aikana tehdään.  Suunnitelmaa tehdessä samoaja miettii myös sitä, kuinka johdettavan ryhmän jäsenten mielipiteet voitaisiin huomioida toiminnan suunnittelussa.

Lisää vinkki

Liite