Samoaja osaa suunnitella monipuolisen toimintakauden ikäkauden ohjelman pohjalta. Samoaja ymmärtää miksi toimintasuunnitelma tehdään ja mitä siinä pitää ottaa huomioon. Hän osaa ottaa ryhmänsä mukaan toimintasuunnitelman tekemiseen.

Valikko

Toimintasuunnitelman tekeminen


Tavoite:

Samoaja osaa suunnitella monipuolisen toimintakauden ikäkauden ohjelman pohjalta. Samoaja ymmärtää miksi toimintasuunnitelma tehdään ja mitä siinä pitää ottaa huomioon. Hän osaa ottaa ryhmänsä mukaan toimintasuunnitelman tekemiseen.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu johtamansa ikäkauden ohjelmaan yksityiskohtaisesti. Hän tekee yhdessä johtamisharjoittelua tukevan aikuisen ja ryhmänsä kanssa johtamalleen ryhmälle toimintasuunnitelman puoleksi vuodeksi huomioiden ikäkauden ohjelman sekä eri tapahtumat. Hän pohtii yhdessä muiden samoajien ja aikuisen kanssa, miksi toimintasuunnitelma kannattaa ja pitää tehdä sekä saa käytännön työkaluja toimintasuunnitelman tekemiseen. Ennen tätä aktiviteettia tulisi olla käytynä läpi partiomenetelmä ja -ihanteet –aktiviteetti sekä partio-ohjelma aktiviteetti. Luontevinta on harjoitella toimintasuunnitelman tekemistä samoajan johtaman ryhmän toimintakauden alussa aidossa tilanteessa. Koulutusviikonlopussa on hyvä käydä läpi yleisiä periaatteita toimintasuunnitelman tekemisestä ja tekemisen tärkeydestä.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka: A_Kämpällä A_Kololla A_Metsässä A_Ulkona
Taitoalueet: Organisointitaidot Partiokulttuuri Yhdistystoiminta
Johtamistaito: Organisointitaidot Vuorovaikutustaidot
Kesto: A_muutama_tunti
Kasvatustavoitteet: Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Kouluttaja jakaa kurssilaisille erilaisia ryhmien toimintasuunnitelmia. Samoajat tutkivat niitä ja pohtivat, mitä hyvää ja mitä kehitettävää kyseisissä suunnitelmissa on. Pohdinnan avulla on tarkoitus selvittää, mitä toimintasuunnitelman teossa on syytä ottaa huomioon (esimerkiksi suunnistus on hankalampaa lumihangessa, heikoista jäistä puolestaan ei ole ajankohtaista pelastautua elokuussa)

Lisää vinkki

Lisää liite