Samoaja tietää SP:n turvallisuusohjeet ja ymmärtää niiden merkityksen partiotoiminnan järjestämisessä. Samoaja osaa arvioida turvallisuutta johdettaviensa näkökulmasta esimerkkitilanteiden avulla.

Valikko

Turvallisuusohjeet ja Turvallisesti yhdessä -koulutus


Tavoite:

Samoaja tietää SP:n turvallisuusohjeet ja ymmärtää niiden merkityksen partiotoiminnan järjestämisessä. Samoaja osaa arvioida turvallisuutta johdettaviensa näkökulmasta esimerkkitilanteiden avulla.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu SP:n turvallisuusohjeisiin ja keskustelee niistä toisten kurssilaisten ja kouluttajan kanssa. Samoaja harjoittelee turvallisuusohjeiden soveltamista esimerkkitilanteiden avulla (esimerkiksi koloillassa, tarpojavartion retkellä tai samoajavartion vaelluksella).

Tämän aktiviteetin yhteydessä tehdään Turvallisesti yhdessä –koulutus. Koulutuksen voi tehdä ennen tai jälkeen, mutta se tulee olla tehtynä ryhmänohjaajakoulutuksen todistuksen saamiseksi. 

 

 

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Turvallisuus
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto 2 h
Kasvatustavoitteet Terveys ja turvallisuus
Teemat Kiusaaminen
Johtajan tehtävä: Luotsi järjestää koulutuksen

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Kurssilaiset listaavat kurssivartioissa tai muissa pienemmissä ryhmissä erilaisia tilanteita, joissa partiossa voi kohdata kiusaamista. Listauksen yhteydessä kouluttaja voi tarvittaessa nostaa esille kiusaamisen erilaisia muotoja yksin jättämisestä nimittelyyn ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta kiusaamisesta väkivaltaan. Lisäksi on hyvä tehdä näkyväksi se, että kiusaamista voi tapahtua minkäikäisten partiolaisten keskuudessa tahansa.  Kun esimerkkitilanteet on listattu, kouluttaja jakaa kullekin vartiolle yhden tai useamman toisen ryhmän listaaman tilanteen. Ryhmän tehtävänä on keksiä ratkaisu, jolla kyseinen kiusaamistilanne saadaan ratkaistua lippukunnassa. Kun ryhmät ovat saaneet keksittyä ratkaisuehdotuksensa, käydään ne yhdessä lävitse ja tarvittaessa muut kurssilaiset ja kouluttajat täydentävät niitä. Samassa yhteydessä kouluttajan on hyvä kertoa, millä tavoin kiusaamistilanteissa saa apua esimerkiksi turva-aikuiselta tai piirin toimistolta. Kouluttajan on syytä myös muistuttaa, että kaikkeen kiusaamiseen tulee puuttua. 

Turvallisuusnäytelmä: kouluttajat näyttelevät tai kurssivartiot tekevät kukin omasta osastaan turvallisuusohjeita näytelmän, jossa tehdään paljon asioita turvallisuuden suhteen väärin. Kouluttaja keskeyttää näytelmät osioiden välillä ja kurssilaiset bongaavat virheet ja korjaavat ne. Näytelmään on hyvä ottaa mukaan fyysisen turvallisuuden lisäksi henkiseen turvallisuuteen liittyviä asioita.    

Kouluttaja kerää erilaisia kuvia tai tekstejä, joiden väittämät ovat oikein tai väärin. Hän jakaa jokaiselle samoajaparille muutaman kuva. Pari miettii ensin itse, onko väittämä oikein vai väärin. Kuvat ja väittämät puretaan yhdessä kouluttajan johdolla keskustellen.

 

Pictonary turvallisuusohjeista. Kouluttaja valitsee sopivan määrän palasia turvallisuusohjeista (ainakin 1 kpl /k kurssilainen) ja kirjoittaa ne ylös lapuille. Samoaja piirtää annetun turvallisuusohjeen ja muiden tehtävänä on yrittää arvata, mistä ohjeesta on kyse. Kurssilaiset voi jakaa kahteen tai kolmeen joukkueeseen riippuen kurssilaisten määrästä.

 

Tietovisa turvallisuusohjeista. Tämä tehtävä kannattaa tehdä heti aktiviteetin alussa ennen kuin turvallisuusohjeisiin on tutustuttu. Kouluttaja järjestää samoajille tietokilpailun turvallisuusohjeista. Samoajat jakautuvat pareihin tai pieniin joukkueisiin ja jokainen samoaja saa oman Turvallisuusohjeet-vihon. Kouluttaja esittää tietovisakysymyksiä turvallisuusohjeista ja samoajat yrittävät etsiä vastauksen kysymykseen mahdollisimman nopeasti turvallisuusohjevihosta. Se joukkue, joka löytää ensimmäisenä vastauksen, saa pisteen. 

Tarvikkeet

Jokaiselle kurssilaiselle oma SP:n Turvallisuusohjeet -vihko, tarvittaessa myös Turvallisuusmäräyksiä ja -ohjeita partiotoimintaan vesillä -vihkonen

 

Turvallisuusohjepeli (vrt. lipunryöstö): Kouluttaja on kirjoittanut paperille turvallisuusohjeisiin liittyviä väittämiä (kurssilaisten määrästä riippuen noin 15-20), jotka ovat oikein tai väärin (esim. oikein: partiovakuutus on voimassa vain, jos SP:n jäsenmaksu on maksettu tai väärin: yhden vartion retkellä riittää, että mukana on vain vartion oma vj). Ennen koulutuksen alkua kouluttaja levittää paperit sopiviin paikkoihin maastoon. Lisäksi merkitään harjoitusalueen molempiin päätyihin kotipesä värinauhalla. Kurssi jaetaan kahteen joukkueeseen. Kummallekin joukkueelle jaetaan kotipesäänsä vastaavat nauhat, jotka tulee sijoittaa näkyville hihaan.  Pelin säännöt:  Pelin varsinainen tarkoitus on pyrkiä keräämään mahdollisimman monta maastoon piilotettua lappua. Kerrallaan saa hakea vain yhden lapun. Laput viedään säilytykseen kotipesään, josta vastustaja ei saa niitä viedä. Jokaisesta kotipesään kuljetetusta lapusta saa pelin loputtua yhden pisteen. Pisteitä saa myös vastustajan likvidoimisesta eli vastustajajoukkueen jäsenen hihanauhan ryöstämisestä. Ryöstetyt hihanauhat pitää säilyttää, sillä pisteet lasketaan nauhojen mukaan. Hihanauhan menettänyt pelaaja joutuu lopettamaan pelin ja siirtyy etukäteen sovittuun paikkaan odottamaan pelin päättymistä. Jos kyseisellä pelaajalla on ryöstetyksi joutuessaan hallussaan lappu, menettää hän myös sen vastustajalle.  Kouluttaja toimii pelinjohtajana. Kun suunnilleen kaikki laput on löydetty, lopetetaan peli. Peli kannattaa lopettaa vielä kun se tuntuu hauskalta. Sopiva peliaika on noin 15-30 min. Kumpikin joukkue kerää löytämänsä laput ja ryöstämänsä nauhat mukaansa. Tämän jälkeen voidaan vaikka siirtyä sisätiloihin. Tähän mennessä kertyneet pisteet lasketaan ja merkitään fläpille. Nyt joukkueilla on hetki (noin 5-10 min.) aikaa tutustua keräämiinsä lappuihin. Samalla joukkueet miettivät ovatko väittämät heidän mielestään oikein vai väärin. Väittämät käydään yksi kerrallaan yhdessä läpi.  Joukkueen edustaja käy laittamassa väitteet OIKEIN tai VÄÄRIN kyltin alle ja perustelee ratkaisunsa. Tämän jälkeen kouluttaja kysyy myös vastustajajoukkueen mielipidettä. Mikäli lappu on sijoitettu oikein saa joukkue siitä pisteen, mutta väärin sijoitetusta lapusta saa miinuspisteen. Lopuksi lasketaan pisteet yhteen ja julistetaan voittaja. 

Lisää vinkki

Liite