Samoaja tietää SP:n turvallisuusohjeet ja ymmärtää niiden merkityksen partiotoiminnan järjestämisessä. Samoaja osaa arvioida henkistä turvallisuutta johdettaviensa näkökulmasta esimerkkitilanteiden avulla.

Valikko

Turvallisuusohjeet


Tavoite:

Samoaja tietää SP:n turvallisuusohjeet ja ymmärtää niiden merkityksen partiotoiminnan järjestämisessä. Samoaja osaa arvioida henkistä turvallisuutta johdettaviensa näkökulmasta esimerkkitilanteiden avulla.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu SP:n turvallisuusohjeisiin (tarpeen mukaan myös turvallisuusohjeisiin vesillä) ja keskustelee niistä toisten kurssilaisten ja kouluttajan kanssa. Samoaja harjoittelee turvallisuusohjeiden soveltamista esimerkkitilanteiden avulla, esim. koloilta, tarpojavartion retki, samoajavartion vaellus.

Tämän aktiviteetin tekemisen yhteyteen voidaan liittää myös Turvallisesti yhdessä -koulutuksen. Sen tekeminen ei kuitenkaan sellaisenaan korvaa tätä aktiviteettia eikä sitä ole  laskettu mukaan tämän aktiviteetin kestoon.

 

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Turvallisuus
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Terveys ja turvallisuus
Teemat Kiusaaminen
Johtajan tehtävä: Luotsi järjestää koulutuksen

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tämä tehtävä kannattaa tehdä heti aktiviteetin alussa ennen kuin turvallisuusohjeisiin on tutustuttu. Järjestetään tietokilpailu turvallisuusohjeista. Samoajat jaetaan pareihin tai pieniin joukkueisiin ja jokainen samoaja saa oman Turvallisuusohjeet-vihon. Kouluttaja esittää tietovisakysymyksiä turvallisuusohjeista ja samoajat yrittävät etsiä vastauksen kysymykseen mahdollisimman nopeasti turvallisuusohjevihosta. Se joukkue, joka löytää ensimmäisenä vastauksen, saa pisteen.

Turvallisuusohjepeli (vrt. lipunryöstö): Kouluttaja on kirjoittanut paperille turvallisuusohjeisiin liittyviä väittämiä (kurssilaisten määrästä riippuen noin 15-20), jotka ovat oikein tai väärin (esim. oikein: partiovakuutus on voimassa vain, jos SP:n jäsenmaksu on maksettu tai väärin: yhden vartion retkellä riittää, että mukana on vain vartion oma vj). Ennen koulutuksen alkua kouluttaja levittää paperit sopiviin paikkoihin maastoon. Lisäksi merkitään harjoitusalueen molempiin päätyihin kotipesä värinauhalla. Kurssi jaetaan kahteen joukkueeseen. Kummallekin joukkueelle jaetaan kotipesäänsä vastaavat nauhat, jotka tulee sijoittaa näkyville hihaan. Pelin säännöt: Pelin varsinainen tarkoitus on pyrkiä keräämään mahdollisimman monta maastoon piilotettua lappua. Kerrallaan saa hakea vain yhden lapun. Laput viedään säilytykseen kotipesään, josta vastustaja ei saa niitä viedä. Jokaisesta kotipesään kuljetetusta lapusta saa pelin loputtua yhden pisteen. Pisteitä saa myös vastustajan likvidoimisesta eli vastustajajoukkueen jäsenen hihanauhan ryöstämisestä. Ryöstetyt hihanauhat pitää säilyttää, sillä pisteet lasketaan nauhojen mukaan. Hihanauhan menettänyt pelaaja joutuu lopettamaan pelin ja siirtyy etukäteen sovittuun paikkaan odottamaan pelin päättymistä. Jos kyseisellä pelaajalla on ryöstetyksi joutuessaan hallussaan lappu, menettää hän myös sen vastustajalle. Kouluttaja toimii pelinjohtajana. Kun suunnilleen kaikki laput on löydetty, lopetetaan peli. Peli kannattaa lopettaa vielä kun se tuntuu hauskalta. Sopiva peliaika on noin 15-30 min. Kumpikin joukkue kerää löytämänsä laput ja ryöstämänsä nauhat mukaansa. Tämän jälkeen voidaan vaikka siirtyä sisätiloihin. Tähän mennessä kertyneet pisteet lasketaan ja merkitään fläpille. Nyt annetaan joukkueille hetki (noin 5-10 min.) aikaa tutustua keräämiinsä lappuihin. Samalla joukkueet miettivät ovatko väittämät heidän mielestään oikein vai väärin. Väittämät käydään yksi kerrallaan yhdessä läpi. Joukkueen edustaja käy laittamassa väitteet OIKEIN tai VÄÄRIN kyltin alle ja perustelee ratkaisunsa. Tämän jälkeen kysytään myös vastustajajoukkueen mielipidettä. Mikäli lappu on sijoitettu oikein saa joukkue siitä pisteen, mutta väärin sijoitetusta lapusta saa miinuspisteen. Lopuksi lasketaan pisteet yhteen ja julistetaan voittaja.

Tämä tehtävä kannattaa tehdä heti aktiviteetin alussa ennen kuin turvallisuusohjeisiin on tutustuttu. Järjestetään tietokilpailu turvallisuusohjeista. Samoajat jaetaan pareihin tai pieniin joukkueisiin ja jokainen samoaja saa oman Turvallisuusohjeet-vihon. Kouluttaja esittää tietovisakysymyksiä turvallisuusohjeista ja samoajat yrittävät etsiä vastauksen kysymykseen mahdollisimman nopeasti turvallisuusohjevihosta. Se joukkue, joka löytää ensimmäisenä vastauksen, saa pisteen.

Tarvikkeet

Jokaiselle kurssilaiselle oma SP:n Turvallisuusohjeet -vihko, tarvittaessa myös Turvallisuusmäräyksiä ja -ohjeita partiotoimintaan vesillä -vihkonen

 

Kouluttaja on kirjoittanut paperille turvallisuusohjeisiin liittyviä väittämiä (kurssilaisten määrästä riippuen noin 15-20), jotka ovat oikein tai väärin (esim. oikein: partiovakuutus on voimassa vain, jos SP:n jäsenmaksu on maksettu tai väärin: yhden vartion retkellä riittää, että mukana on vain vartion oma vj). Ennen koulutuksen alkua kouluttaja levittää paperit sopiviin paikkoihin maastoon. Lisäksi merkitään harjoitusalueen molempiin päätyihin kotipesä värinauhalla. Kurssi jaetaan kahteen joukkueeseen. Kummallekin joukkueelle jaetaan kotipesäänsä vastaavat nauhat, jotka tulee sijoittaa näkyville hihaan.

Pelin säännöt:

Pelin varsinainen tarkoitus on pyrkiä keräämään mahdollisimman monta maastoon piilotettua lappua. Kerrallaan saa hakea vain yhden lapun. Laput viedään säilytykseen kotipesään, josta vastustaja ei saa niitä viedä. Jokaisesta kotipesään kuljetetusta lapusta saa pelin loputtua yhden pisteen. Pisteitä saa myös vastustajan likvidoimisesta eli vastustajajoukkueen jäsenen hihanauhan ryöstämisestä. Ryöstetyt hihanauhat pitää säilyttää, sillä pisteet lasketaan nauhojen mukaan. Hihanauhan menettänyt pelaaja joutuu lopettamaan pelin ja siirtyy etukäteen sovittuun paikkaan odottamaan pelin päättymistä. Jos kyseisellä pelaajalla on ryöstetyksi joutuessaan hallussaan lappu, menettää hän myös sen vastustajalle.

Kouluttaja toimii pelinjohtajana. Kun suunnilleen kaikki laput on löydetty, lopetetaan peli. Peli kannattaa lopettaa vielä kun se tuntuu hauskalta. Sopiva peliaika on noin 15-30 min. Kumpikin joukkue kerää löytämänsä laput ja ryöstämänsä nauhat mukaansa.

Tämän jälkeen voidaan vaikka siirtyä sisätiloihin.

Tähän mennessä kertyneet pisteet lasketaan ja merkitään fläpille. Nyt annetaan joukkueille hetki (noin 5 – 10 min.) aikaa tutustua keräämiinsä lappuihin. Samalla joukkueet miettivät ovatko väittämät heidän mielestään oikein vai väärin. Väittämät käydään yksi kerrallaan yhdessä läpi.

Joukkueen edustaja käy laittamassa väitteet OIKEIN tai VÄÄRIN kyltin alle ja perustelee ratkaisunsa.

Tämän jälkeen kysytään myös vastustajajoukkueen mielipidettä. Mikäli lappu on sijoitettu oikein saa joukkue siitä pisteen, mutta väärin sijoitetusta lapusta saa miinuspisteen. Lopuksi lasketaan pisteet yhteen ja julistetaan voittaja.

 

Pelataan Pictionary:ä turvallisuusohjeista. Kouluttaja valitsee sopivan määrän palasia turvallisuusohjeista (ainakin 1 kpl /k kurssilainen) ja kirjoittaa ne ylös lapuille. Samoaja piirtää annetun turvallisuusohjeen ja muiden tehtävänä on yrittää arvata, mistä ohjeesta on kyse. Kurssilaiset voi jakaa kahteen tai kolmeen joukkueeseen riippuen kurssilaisten määrästä.

 

Kouluttaja kerää erilaisia kuvia tai tekstejä, joiden väittämät ovat oikein tai väärin. Jokaiselle samoajaparille jaetaan muutama kuva. Pari miettii ensin itse, onko väittämä oikein vai väärin. Kuvat ja väittämät puretaan yhdessä keskustellen.

 

Kouluttajat näyttelevät tai kurssivartiot tekevät kukin omasta osastaan turvallisuusohjeita näytelmän, jossa tehdään paljon asioita turvallisuuden suhteen väärin, osioiden välillä keskeytetään ja kurssilaiset bongaavat virheet ja korjaavat ne.

 

Lisää vinkki

Liite