Samoaja saa positiivisen partiokokemuksen ja tutustuu uusiin ikätovereihin. Samoaja myös laajentaa partioreviiriään lippukunnan ulkopuolelle.