Samoaja ymmärtää ohjelman huolellisen suunnittelun merkityksen. Samoaja suunnittelee leirin ohjelmaa osallistuvat ikäkaudet, osallistujamäärät, leirin teema ja leirin muu ohjelma huomioiden. Samoaja toteuttaa tekemänsä suunnitelman ja tarvittaessa muuttaa sitä.

Valikko

Leirin ohjelma


Tavoite:

Samoaja ymmärtää ohjelman huolellisen suunnittelun merkityksen. Samoaja suunnittelee leirin ohjelmaa osallistuvat ikäkaudet, osallistujamäärät, leirin teema ja leirin muu ohjelma huomioiden. Samoaja toteuttaa tekemänsä suunnitelman ja tarvittaessa muuttaa sitä.

Kuvaus:

Samoaja perehtyy ja osallistuu leirin ohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka: A_Kämpällä A_Metsässä
Taitoalueet: Organisointitaidot Partiokulttuuri
Johtamistaito: Organisointitaidot Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Kesto: A_pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet: Ryhmässä toimiminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja on yhteydessä leirin järjestäjätiimiin ja sopii yhdessä heidän kanssaan, miltä osin samoajat vastaavat leirin ohjelmasta. Vartionjohtaja suunnittelee yhdessä muiden samoajien kanssa leirin ohjelmaa ja kertoo leirin järjestäjätiimille säännöllisesti, kuinka projekti etenee. Vartionjohtaja huolehtii, että leirille tulee mukaan kaikki ohjelmassa tarvittavat tarvikkeet ja että kaikki samoajat tietävät, mikä heidän tehtävänsä ohjelmassa on. Luotsin tehtävä: Luotsi sopii yhdessä samoajien ja leiriprojektin tiimin kanssa, miten samoajat voisivat olla vastuussa leirin ohjelmasta. Luotsi huolehtii, että tehtävä on samoajille sopivan kokoinen. Luotsi auttaa samoajia ohjelman suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä, kyselee samoajilta projektin edistymisestä ja varmistaa, että samoajat ovat ottaneet kaiken tarvittavan huomioon. Luotsi auttaa tarvittaessa ohjelmatarvikkeiden hankinnoissa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tehdään leiri

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Suunnittelemme ja järjestämme leirille vierailupäivän, jonne kutsutaan partiolaisten ystäviä, perheenjäseniä ja sukulaisia. Muistakaa panostaa vierailupäivän mainostamiseen, jotta sinne osallistuisi mahdollisimman paljon ihmisiä. Vierailupäivässä voidaan esitellä leirialuetta ja -elämää, lisäksi vieraat voivat osallistua johonkin leiriohjelmaan yhdessä leiriläisten kanssa. Leirin vierailupäivä on hyvä tapa mainostaa partiota ei-vielä-partiolaisille ja saadan siten ehkä joku innostumaan partiosta. Vierailupäivän järjestämisessä on ohjelman lisäksi otettava huomioon esimerkiksi kuljetukset vierailupäivään ja vierailijoiden muonitus.

Suunnittelemme ja järjestämme leirillä johtajahuoltoa muille johtajille. Miettikää yhdessä muun leiritiimin kanssa, mikä olisi hyvä ajankohta johtajahuollolle, jotta mahdollisimman moni johtaja pystyisi osallistumaan siihen. Järjestäkää johtajille sellaista ohjelmaa, jota on mukava kevennys muuten ehkä raskaalta tuntuvalla leirillä.

Mietimme hauskoja leiriteemoja ja niihin sopivia ohjelma-ajatuksia lippukunnan käyttöön. Teemme teemoista ideapankin, josta voidaan myöhemmin ammentaa leirejä.

Vastaamme jostain lippukuntaleirin ohjelman osa-alueesta. Vastatkaa esimerkiksi yhden leiripäivän ohjelmasta kokonaan tai jonkin tietyn ikäkauden ohjelmasta koko leirin aikana.

Lisää vinkki

Lisää liite