Samoaja ymmärtää, mitä pitää huomioida leirin suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta leiristä tulee turvallinen.

Valikko

Leirin turvallisuus


Tavoite:

Samoaja ymmärtää, mitä pitää huomioida leirin suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta leiristä tulee turvallinen.

Kuvaus:

Samoaja perehtyy leirin turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja tuntee SP:n turvallisuusohjeet leirin osalta.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Turvallisuus
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Terveys ja turvallisuus
Teemat Kiusaaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja on yhteydessä leirin järjestäjätiimiin ja sopii yhdessä heidän kanssaan, miltä osin samoajat vastaavat leirin turvallisuudesta. Vartionjohtaja hankkii jokaiselle samoajalle oman SP:n turvallisuusohjeen, jos sitä ei samoajilla vielä ole. Luotsin tehtävä: Sopii yhdessä samoajien ja leiriprojektin tiimin kanssa, miten samoajat voisivat olla vastuussa leirin turvallisuudesta. Luotsi huolehtii, että tehtävä on samoajille sopivan kokoinen. Luotsi keskustelee samoajien kanssa turvallisuusasioista ja perehtyy samoajien kanssa SP:n turvallisuusoppaaseen. Jos samoajilla on turvallisuuteen liittyvä tehtävä leirillä (esim. ensiapuvastaava), luotsi auttaa tarvittaessa samoajia selviytymään tästä tehtävästä esimerkiksi haastavampien tapausten kohdalla.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tehdään leiri

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Teemme leirille ja retkelle suunnitelman mahdollisten kiusaamistilanteiden varalle. Perehdymme etukäteen partion Mukavasti yhdessä -materiaaliin. Voimme tarvittaessa tutustua myös koulumaailmassa käytettyyn vertaissovittelu-malliin. Esittelemme materiaalin muulle leiriorganisaatiolle ja leiriläisille sekä huolehdimme sen käyttämisestä retken tai leirin aikana.

Toimimme leirillä ensiapuvastaavina. Tarkastakaa ennen leiriä, että lippukunnan ensiapulaukussa on kaikki tarvittavat välineet ja kaikki lääkkeet ovat edelleen käyttökelpoisia. Huolehtikaa, että ensiapulaukku tulee leirille. Leirillä ensisijaisesti te vastaatte ensiavusta.

Luemme SP:n turvallisuusohjeet leiriturvallisuuden osalta. Vertaamme turvallisuusohjeita ja viime kesän kesäleiriä ja mietimme, oliko kesäleiri turvallisuusohjeiden mukainen. Teemme turvallisuusohjeiden pohjalta tulevan kesän leirinjohtajalle turvallisuus -muistilistan, johon listaamme ranskalaisilla viivoilla kaikki leirin turvallisuudessa huomioitavat asiat.

Tutustumme paloturvallisuuteen vaikuttaviin asioihin ja harjoittelemme alkusammutusta esimerkiksi yhteistyössä VPK:n kanssa

Teemme lippukuntaleirin turvallisuussuunnitelman, jonka tekemisessä leirinjohtaja tai luotsi auttaa

Lisää vinkki

Liite