Samoaja ymmärtää, mitä pitää huomioida leirin suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta leiristä tulee turvallinen.

Valikko

Leirin turvallisuus


Tavoite:

Samoaja ymmärtää, mitä pitää huomioida leirin suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta leiristä tulee turvallinen.

Kuvaus:

Samoaja perehtyy leirin turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja tuntee SP:n turvallisuusohjeet leirin osalta.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka: A_Kämpällä A_Kololla A_Metsässä A_Ulkona
Taitoalueet: Turvallisuus
Kesto: A_pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet: Terveys ja turvallisuus
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja on yhteydessä leirin järjestäjätiimiin ja sopii yhdessä heidän kanssaan, miltä osin samoajat vastaavat leirin turvallisuudesta. Vartionjohtaja hankkii jokaiselle samoajalle oman SP:n turvallisuusohjeen, jos sitä ei samoajilla vielä ole. Luotsin tehtävä: Sopii yhdessä samoajien ja leiriprojektin tiimin kanssa, miten samoajat voisivat olla vastuussa leirin turvallisuudesta. Luotsi huolehtii, että tehtävä on samoajille sopivan kokoinen. Luotsi keskustelee samoajien kanssa turvallisuusasioista ja perehtyy samoajien kanssa SP:n turvallisuusoppaaseen. Jos samoajilla on turvallisuuteen liittyvä tehtävä leirillä (esim. ensiapuvastaava), luotsi auttaa tarvittaessa samoajia selviytymään tästä tehtävästä esimerkiksi haastavampien tapausten kohdalla.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tehdään leiri

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Teemme lippukuntaleirin turvallisuussuunnitelman, jonka tekemisessä luotsi auttaa

Tutustumme paloturvallisuuteen vaikuttaviin asioihin ja harjoittelemme alkusammutusta esimerkiksi yhteistyössä VPK:n kanssa

Luemme SP:n turvallisuusohjeet leiriturvallisuuden osalta. Vertaamme turvallisuusohjeita ja viime kesän kesäleiriä ja mietimme, oliko kesäleiri turvallisuusohjeiden mukainen. Teemme turvallisuusohjeiden pohjalta tulevan kesän leirinjohtajalle turvallisuus -muistilistan, johon listaamme ranskalaisilla viivoilla kaikki leirin turvallisuudessa huomioitavat asiat.

Toimimme leirillä ensiapuvastaavina. Tarkastakaa ennen leiriä, että lippukunnan ensiapulaukussa on kaikki tarvittavat välineet ja kaikki lääkkeet ovat edelleen käyttökelpoisia. Huolehtikaa, että ensiapulaukku tulee leirille. Leirillä ensisijaisesti te vastaatte ensiavusta.

Lisää vinkki

Lisää liite