Samoaja pienentää ekologista jalanjälkeään.

Valikko

Kuluttaminen


Tavoite:

Samoaja pienentää ekologista jalanjälkeään.

Kuvaus:

Samoaja pohtii omien kulutustapojensa ja -tottumustensa vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan, ympäristöön ja maapalloon.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Kestävä kehitys Luonto
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä
Teemat Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan johdolla vartio päättää, kuinka aktiviteetti toteutetaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tekoja pallomme hyväksi

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Ostopäätökset. Teen listan, jossa mietin mitä kaikkea käytän normaalin viikon aikana (ruoka, vaatteet, muut kulutustavarat kuten saippua jne.). Vertaamme listoja ja mietimme yhdessä, mitkä tuotteet ovat pakollisia ja mitkä on turhia. Selvitämme, mistä maasta tuotteet ovat peräisin ja pohdimme, voisiko niitä korvata jollain lähempänä tai ekologisemmalla tavalla tuotetulla tuotteella. Sovimme jakson, jonka aikana jokainen pyrkii muuttamaan omia tottumuksiaan parempaan suuntaan ja listaamme myös muutokset. Jakson päätyttyä vertailemme onnistuivatko muutokset ja mietimme miksi jotkut onnistuivat ja miksi jotkut eivät. Vaikuttivatko koti, kaverit, rahatilanne vai pelkkä oma motivaatio?

Turhakkeet. Määrittelemme ensin itse, mitä ymmärrämme käsitteellä “turhake”. Selvitämme mikä virallisesti on turhake ja vertaamme käsityksiämme turhakkeista. Listaamme, mitä einiin-hyödyllisiä tarvikkeita kotoa löytyy ja miten niiden käyttämättä jättäminen muuttaisi elämää. Joka vuosi Suomen Luonto valitsee Vuoden turhakkeen. Pohdimme, mitä mieltä olemme näistä turhakkeista ja olisiko jostain oikeasti hyötyäkin.

Etsimme netistä erilaisia laskureita ja laskemme oman ekologisen jalanjäljen, ilmasto- tai vesijalanjäljen. Vertaamme saamiamme tuloksia ja pohdimme, missä voisimme pienentää omaa jalanjälkeämme. Löydät Suomen YK-liiton sivuilta taulukoita ja tilastoja aiheeseen, sivuja päivitetään aktiivisesti ja tietoa on paljon.

Ruokahävikki: Samoajat ottavat kotoa mukaansa sellaisia ruoka-aineksia, joita heidän vanhempansa eivät usko käyttävänsä. Nämä ainekset symboloivat perheen ruokahävikkiä. Samoajat laittavat yhdessä ruokaa kyseisistä aineksista. Lähde: KFUK-KFUM Spejder

Netistä löytyy lukuisia laskureita, joilla arvioida omien valintojen ympäristövaikutuksia. Testaamme laskureista muutamia. Millaisia tuloksia saamme? Arvioimme samalla laskurien toimivuutta. Esimerkkejä testeistä ovat vaikkapa seuraavat: Peli ruoan ympäristövaikutuksista (englanniksi): http://www.eatlowcarbon.org/take-the-quiz/ Testi matkustamisen ympäristövaikutuksista: https://www.motiva.fi/matkalla_suomessa/peli-iso.html Ilmasto muuttuu, muutu sinäkin -testi: http://www4.lahti.fi/ilmastopeli/

Kokoamme vartiossa ohjeet siitä, mitä on mahdollista ottaa huomioon eettisessä ja ekologisessa retkeilyvarusteiden valinnassa. Tutustumme aiheeseen ensiksi internetin ja kirjallisuuden avulla. Esitämme laatimanne ohjeet valitsemallamme tavalla, esimerkiksi tekemällä YouTube-videon, blogikirjoituksen, posterin kolon seinälle tai jutun lippukuntalehteen.

Myös puuta voidaan sertifioida. Suomessa on laajalti käytössä kaksi sertifikaattia, PEFC ja FSC, jotka kertovat ovat ikään kuin metsäalan Reilu kauppa -merkkejä. Tutkimme kololta löytyvät paperit (esimerkiksi tulostinpaperit, askartelutarvikkeet, käsi- ja vessapaperit) ja niistä löytyvät sertifikaattimerkinnät. Selvitämme netin avulla, mitä kyseiset merkinnät tarkoittavat ja mitä eroja niillä on. Jos kolon paperit eivät ole sertifioituja, teemme aloitteen lippukunnan hallitukselle, että jatkossa lippukuntaan hankitaan vain sertifioituja tuotteita. Selvitämme, onko kolomme ja kämppämme rakennettu sertifioidusta puusta. Jos kolomme tai kämppämme lähellä on talousmetsää, selvitämme onko kyseinen metsä sertifioitu, mitä se käytännössä tarkoittaa ja miten se näkyy metsässä. Jos metsä ei ole vielä sertifioitu, ehdotamme metsänomistajalle metsän siirtämistä sertifioinnin piiriin.

Lisää vinkki

Liite