Samoaja tietää, mitä samoajaikäkauden aikana tapahtuu ja millaisia valinnan mahdollisuuksia hänellä on. Hän tietää millaista tukea ja apua luotsilta saa. Samoaja antaa partiolupauksen ja sitoutuu samoajien ihanteisiin.