Jokainen samoajavartion jäsen antaa lupauksen ja tietää, mitä lupaus tarkoittaa. Samoajat pohtivat lupauksen ja ihanteiden sisältöä ja merkitystä omassa elämässään.

Valikko

Samoajalupaus ja ihanteet


Tavoite:

Jokainen samoajavartion jäsen antaa lupauksen ja tietää, mitä lupaus tarkoittaa. Samoajat pohtivat lupauksen ja ihanteiden sisältöä ja merkitystä omassa elämässään.

Kuvaus:
Vartio perehtyy samoajalupauksen ja samoajien ihanteiden sisältöön yhdessä luotsin kanssa. Vartio antaa samoajalupauksen tervetuloa-vaiheen päätteeksi lippukunnan perinteiden mukaisesti.

 

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Katsomustaidot Partiokulttuuri
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Maailmankatsomus
Teemat Kiusaaminen
Johtajan tehtävä:
Vartionjohtaja tiedottaa lupauksenannosta ja ohjeistaa vartiota. Vartionjohtaja esittelee samoajan ihanteet ja lupauksen sisällön muille samoajille.
Luotsin tehtävä:
Luotsi avaa keskustelua lupauksen ja ihanteiden merkityksestä ja auttaa samoajia niiden pohtimisessa. Luotsi järjestää lupauksenantotilaisuuden samoajille, jos lupausta ei anneta jossain koko lippukunnan tapahtumassa. Lupauksen voi järjestää samoajakasteen tai siirtymän päätteeksi esimerkiksi retkellä, vaelluksella tai kaupunkiseikkailussa. Olennaista on, että lupauksenantotilaisuus on samoajille mieleenpainuva kokemus ja juhlallinen tilaisuus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tervetuloa samoajaksi

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Kunnioittaa toista ihmistä sekä rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä ovat kaikille partiolaisille yhteisiä ihanteita sudenpennusta aikuiseen. Muuttuuko ihanne vaativammaksi vanhemmissa ikäkausissa? Miten me voisimme tukea nuorempia ikäkausia ihanteissaan? Tutustumme valitsemamme ikäkauden tai ikäkausien yksityiskohtaisiin ohjelmasisältöihin ja suunnittelemme tapahtuman, koloiltaan sopivan aktiviteetin tai tempauksen, jossa edistämme ihanteiden toteuttamista. Halutessamme voimme myös toteuttaa tapahtuman oikeasti. Idea voidaan toteuttaa joko oman lippukunnan sisällä tai kokonaan ulkopuolisille esimerkiksi kaupungilla.  

Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen on samoajaikäkaudessa uusi ihanne. Pohdimme yhdessä, miksi sitä ei ole nuoremmilla ikäkausilla? Mitä vastuita samoajan tulee hoitaa? Mitä vastuita samoajilta ei voida olettaa? Keskustelemme alla olevista tilanteista tai jakaudumme pieniin ryhmiin suunnittelemaan reaktioita tilanteeseen.    Kun olemme käyneet lävitse, miten tilanteessa tulisi toimia, voimme sen jälkeen yhdessä muistella, miten näissä tilanteissa on todellisuudessa tehty. Toimivatko samoajat ja muut partiolaiset aina oman vastuunsa mukaisesti? Meidän on tärkeä muistaa, että samoajina meillä on aina oikeus myös aikuiseen tukeen.   Mikä on samoajan vastuu seuraavissa tilanteissa?  

 • Lippukunnan kokouksessa suunnitellaan syysretkeä, mutta kukaan ei ole vielä vapaaehtoisena suostunut retken tekijätiimiin.   
 • Olet ryhmäsi kanssa retkelle. Yksi tarpojista lyö itseään kirveellä polveen.   
 • Ryhmäläisen vanhempi soittaa ja kertoo kiusaamisesta.  
 • Kesäleirillä tarpojia ei huvittaisi tehdä ohjelmaa vaan he haluaisivat mennä uimaan.  
 • Lippukunnan kalenterimyynti alkaa. Olet vastuussa ryhmäsi kalentereista.   
 • Eräs ryhmäläinen ei pyynnöstä huolimatta suostu palauttamaan myytyjen kalenterien rahoja tai vastaamaan kysymyksiin.   
 • Tarpojat tai toiset samoajat alkavat puhua keskenään pahaa jostakin uskonnosta, poliittisesta suuntauksesta tai muusta vakaumuksesta.   
 • Tarpoja haluaa jutella retkellä ja kertoo kuuluvansa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.   
 • Piirileirillä sinut ja ystäväsi on nakitettu keittiövuoroon, mutta uudet ystävät pyytävät mukaansa saunomaan.  
 • Lippukunnasta pyydetään edustajia kaupungin / taustayhteisön juhlaan.   
 • Lippukunnassa pyydetään ideoita ja tekijöitä partioviikon tapahtumaan.  

Partioihanteet käytännössä. Tätä harjoitusta varten laitamme partioihanteet näkyville tilan seinälle. Jaamme kokoontumistilamme janaksi siten, että janan toisessa päässä on samaa mieltä ja toisessa eri mieltä. Päätämme etukäteen, onko käytössä koko jana vai saako olla väittämän kanssa vain samaa tai eri mieltä.    Vartionjohtaja lukee väittämän, jonka jälkeen siirrymme mielipiteemme mukaan jompaan kumpaan päähän. Tämän jälkeen muutamat halukkaat meistä kertovat, miksi valitsivat juuri kyseisen paikan janalla. Tämän jälkeen mietimme mikä partioihanne liittyy tähän väittämään ja pohdimme yhdessä  myös, miten partiojärjestön arvoista käsin tilanteen pitäisi olla.    Väittämiä lippukunnan arvoista:  

 • Lippukunnassamme on turvallista toimia.  
 • Lippukunnassa saa olla oma itsensä.  
 • Lippukunnan jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa lippukunnan toiminnan sisältöön.  
 • Lippukunnassamme saa ilmaista erilaisia mielipiteitä.  
 • Lippukuntamme jäseneksi on helppo tulla.  
 • Toiminnasta tiedotetaan avoimesti.  
 • Tunnen lippukuntamme säännöt.  
 • Lippukunnan toiminta on monipuolista.  
 • Tyttöjen on hankalampaa tehdä leirirakennelmia kuin poikien.  
 • Lippukunnassamme esiintyy kiusaamista.  
 • Lippukunnassamme on tilaa hiljentymiselle ja hartauden harjoittamiselle.  
 • Aikuisten tehtävä on puuttua kiusaamistapauksiin.  
 • Lippukunnan tehtävänä on järjestää hauskaa toimintaa jäsenilleen.  
 • Lippukunnassamme on hyvä me-henki.  
 • Partiohuivin käyttö partioleireillä on tarpeetonta.  
 • Uskonnollinen maailmankatsomus on jokaisen oma asia eikä sinällään kuulu partioon.  
 • Partiotoiminta sopii kaikille.  
 • Aikuisen tehtävä partiossa on olla auttamassa nuoria toiminnassa.  
 • Lippukunnallamme on taustayhteisö.  
 • Partiossa on liikaa aikuisia.  
 • Aikuiset estävät nuoria kantamasta vastuuta.  
 • Partioleirit on paljon kivampia ilman sudenpentuja.  
 • Partiossa johtajana toimivan ei tarvitse järjestää tilaisuuksia uskonnon harjoittamiseen, jos uskon asiat eivät kiinnosta itseä.  
 • Parasta partiossa on kun saa olla oman kaverin kanssa.  
 • Hyvään partiotoimintaan ei välttämättä tarvita retkeilyä luonnossa.  
 • Leirillä ei tarvitse järjestää uskonnollisesta vakaumuksesta johtuvia ruokavalioita. 

Mietimme esimerkkejä, miten ikäkauden ihanteita voisi toteuttaa lupauksen mukaisesti joka päivä. Pohdimme esimerkiksi eri ihanteiden toteuttamisen helppoutta ja vaikeutta. Asetamme yhdessä tavoitteita eri ihanteiden toteutumiseen. Voimme esimerkiksi sopia, että lokakuu on tietyn ihanteen kuukausi. Kirjaamme konkreettiset tavoitteet itsellemme kuukauden ajaksi ja pyrimme toteuttamaan ne. 

Otamme selvää naapurilippukuntien lupausperinteistä ja pohdimme, mitä niistä voitaisiin oppia tai ottaa käyttöön oman lippukunnan lupaustilanteisiin. Mietimme, mitä hyvää ja toimivaa on oman lippukunnan lupausperinteissä. Keskustelemme myös siitä, miten nämä perinteet auttavat ymmärtämään partiolupauksen sisältöä ja merkitystä ja sitoutumaan siihen vahvemmin. 

Mietimme omien ikäkausiryhmäläisten kanssa tapoja opettaa / käsitellä partiolupausta nuorempien partiolaisten kanssa. Jokainen meistä valitsee itselleen mieluisimman tavan ja sopii sudenpentu- tai seikkailijaryhmän kanssa vierailusta, jonka aikana käsitellään partiolupausta. 

Jokainen meistä piirtää neljä kuvaa itsestään eri ikäisenä (7v, 11v, 15v, 18v). Osan kuvista joutuu ehkä piirtämään kuvittelemalla itsensä sen ikäiseksi. Kuvien yhteyteen piirrämme tai kirjoitamme asioita ja sanoja, jotka tuohon ikäkauteen itsellä liittyvät (mitä silloin piti tärkeänä ja pyhinä, mistä unelmoi, minkälaisia asioita teki). Kun piirrokset ja tekstit ovat valmiit, jokainen meistä kertoo toisille jotain omista kuvistaan. Kierroksen jälkeen juttelemme siitä, mitä muistikuvia tai ajatuksia jokaisella on partiolupaukseen liittyen. Mitä ajatteli sudenpentuna, seikkailijana tai tarpojana partiolupaustaan antaessaan? Mitä ajatuksia mahtaa olla partiolupauksesta, kun sen samoilijana tai vaeltajana antaa? 

Tutustumme suomalaisen partiolupauksen kehittymiseen vuosikymmenten aikana ja/tai tutustumme muiden maiden partiolupauksien sanamuotoihin. Mietimme, miten ne eroavat tai ovat yhteneviä meidän partiolupauksemme kanssa. Esimerkkejä lupauksista: B-P:n laatima ensimmäinen partiolupaus “On my honour I promise that --- 1. I will do my duty to God and the Queen. 2. I will do my best to help otherswhatever it costs me. 3. I know the scout law, and will obey it.” Aikaisemmin Suomen Partiolaisten käytössä oli vain yksi partiolupaus. Se annettiin, kun sudenpentuikäkaudesta siirryttiin vartiolaiseksi: ”Tahdon rakastaa Jumalaani ja lähimmäistäni, isänmaatani ja ihmiskuntaa, toteuttaen elämässäni partioihanteita.” Sudenpentulupaus: ”Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, toteuttaa sudenpentujen lakia ja olla toisille avuksi joka päivä.” Partiolupaus vuoteen 2020 asti: ”Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa ihanteita ja olla avuksi toisille.” Partiolupaus 2020 alkaen: ”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa ihanteita joka päivä.” Löydettyjen yhtäläisyyksien ja erojen perusteella pohdimme sitä, mihin nykyinen partiolupauksemme meitä kannustaa. 

Laitamme kokoustilaamme partioihanteet näkyville. Toteutamme janatyöskentelyn lippukunnan arvoista ja käytännöistä. Janan päät ovat samaa mieltä - eri mieltä. Työskentelyn vetäjä voi valita onko käytössä koko jana, vai saako olla väittämän kanssa vain samaa tai eri mieltä. Harjoituksen johtaja tai yksi meistä lukee väittämiä yksi kerrallaan, jonka jälkeen siirrymme mielipiteemme mukaan jompaan kumpaan päähän. Tämän jälkeen käymme pienen keskustelun ja kommentointimahdollisuuden siitä, miksi kukin meistä on siellä missä on janalla. Tämän jälkeen mietimme mikä partioihanne liittyy tähän väittämään ja pohdimme yhdessä miten partiojärjestön arvoista käsin tilanteen pitäisi olla. Väittämiä lippukunnan arvoista: Lippukunnassamme on turvallista toimia. Lippukunnassa saa olla oma itsensä. Lippukunnan jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa lippukunnan toiminnan sisältöön. Lippukunnassamme saa ilmaista erilaisia mielipiteitä. Lippukuntamme jäseneksi on helppo tulla. Toiminnasta tiedotetaan avoimesti. Tunnen lippukuntamme säännöt. Lippukunnan toiminta on monipuolista. Tyttöjen on hankalampaa tehdä leirirakennelmia kuin poikien. Lippukunnassamme esiintyy kiusaamista. Lippukunnassamme on tilaa hiljentymiselle ja hartauden harjoittamiselle. Aikuisten tehtävä on puuttua kiusaamistapauksiin. Lippukunnan tehtävänä on järjestää hauskaa toimintaa jäsenilleen. Lippukunnassamme on hyvä me-henki. Partiohuivin käyttö partioleireillä on tarpeetonta. Uskonnollinen maailmankatsomus on jokaisen oma asia eikä sinällään kuulu partioon. Partiotoiminta sopii kaikille. Aikuisen tehtävä partiossa on olla auttamassa nuoria toiminnassa. Lippukunnallamme on taustayhteisö. Partiossa on liikaa aikuisia. Aikuiset estävät nuoria kantamasta vastuuta. Partioleirit on paljon kivempia ilman sudenpentuja. Partiossa johtajana toimivan ei tarvitse järjestää tilaisuuksia uskonnon harjoittamiseen, jos uskon asiat eivät kiinnosta itseä. Parasta partiossa on kun saa olla oman kaverin kanssa. Hyvään partiotoimintaan ei välttämättä tarvita retkeilyä luonnossa. Leirillä ei tarvitse järjestää uskonnollisesta vakaumuksesta johtuvia ruokavalioita.

Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen Tämä on samoajaikäkauden uusi ihanne. Miksi sitä ei ole nuoremmilla ikäkausilla? Mitä vastuita samoajan tulee hoitaa? Mitä vastuita samoajilta ei voida olettaa? Keskustelemme alla olevista tilanteista tai jakaudumme pieniin ryhmiin suunnittelemaan reaktioita tilanteeseen. Kun olemme esitelleet, miten tilanteessa tulisi toimia, voimme sen jälkeen yhdessä muistella, miten näissä tilanteissa on todellisuudessa tehty. Toimimmeko aina oman vastuumme mukaisesti? Samoajaikäkaudessa partiolainen oppii kasvamaan ja ottamaan vastuuta. Tämän harjoituksen yhteydessä on kuitenkin tärkeää muistaa, että samoajalla on oikeus ja pitää olla oikeus aikuiseen tukeen. Mikä on samoajan vastuu seuraavissa tilanteissa? Lippukunnan kokouksessa suunnitellaan syysretkeä, mutta kukaan ei ole vielä vapaaehtoisena suostunut retken tekijätiimiin. Olet ryhmäsi kanssa retkelle. Yksi tarpojista lyö itseään kirveellä polveen. Ryhmäläisen vanhempi soittaa ja kertoo kiusaamisesta. Kesäleirillä tarpojia ei huvittaisi tehdä ohjelmaa vaan he haluaisivat mennä uimaan. Olet yksin rastilla. Lippukunnan kalenterimyynti alkaa. Olet vastuussa ryhmäsi kalentereista. Eräs ryhmäläinen ei pyynnöstä huolimatta suostu palauttamaan myytyjen kalenterien rahoja tai vastaamaan kysymyksiin. Tarpojat tai toiset samoajat alkavat puhua keskenään pahaa jostakin uskonnosta, poliittisesta suuntauksesta tai muusta vakaumuksesta. Tarpoja haluaa jutella retkellä ja kertoo kuuluvansa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Piirileirillä sinut ja ystäväsi on nakitettu keittiövuoroon, mutta uudet ystävät pyytävät mukaansa saunomaan. Lippukunnasta pyydetään edustajia kaupungin / taustayhteisön juhlaan. Lippukunnassa pyydetään ideoita ja tekijöitä partioviikon tapahtumaan.

Lisää vinkki

Liite