Samoaja tietää, miten lippukunta toimii ja kokee olevansa osa lippukuntaa.

Valikko

Lippukunnan organisaatio


Tavoite:

Samoaja tietää, miten lippukunta toimii ja kokee olevansa osa lippukuntaa.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu lippukunnan tapaan toimia sekä lippukunnan muihin johtajiin.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Partiokulttuuri Yhdistystoiminta
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on avata lippukunnan toimintakalenteria, toimihenkilöiden roolia ja lippukunnan käytänteitä samoajille. Luotsin roolina on toimia taustatukena samoajille heidän osallistuessaan ensi kertoja lippukunnan tapahtumiin johtajan roolissa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Toimin lippukunnassa

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Osallistumme lippukunnan viralliseen syys- tai kevätkokoukseen ja käytämme kokouksessa puheenvuoron. Jokaisella lippukunnalla on vuodessa vähintään yksi virallinen vuosikokous. Vaikka äänioikeutta ei joka lippukunnassa ole vielä samoajaikäisillä, on lippukunnan kokouksissa jokaisella puheoikeus. Vuosikokouksessa käsitellään menneen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti, sekä valitaan henkilöt eri pesteihin. Tutkimme lippukunnan kokouksen esityslistaa etukäteen ja mietimme meitä kiinnostavia asioita. Onko esimerkiksi budjetissa tehty leikkauksia, jotka koskevat samoajia? Löytyykö toimintasuunnitelmasta kaikki samoajien tapahtumat? Onko johonkin pestiin hakenut henkilö, joka ei mielestänne sovi tähän tehtävään? Onko joku muu asia sellainen, että olette eri mieltä kuin esityslistassa esitetään? Mietimme etukäteen oman puheenvuoron, jossa otamme kantaa esityslistan asioihin esimerkiksi samoajien tulevan toiminnan osalta.

Osallistun lippukunnan johtajatapahtumaan ja yritän tutustua mahdollisimman moneen uuteen partiotuttavaan. Lähes jokaisella lippukunnalla on omaa johtajatoimintaa, kuten illanistujaiset tai johtajaretki. Voit esimerkiksi pyytää uusia tuttavuuksia vierailemaan samoajaryhmänne iltoihin kertomaan vaikkapa lippukunnan historiasta tai voit kysäistä mukavanoloista johtajaa kaveriksi tarpojaryhmäsi retkelle.

Tutustumme lippukuntamme pestihenkilöihin ja heidän tehtäviinsä. Tutustumisen voi tehdä esimerkiksi kutsumalla lippukunnan eri pestihenkilöitä samoajaryhmän koloiltaan esittäytymään. Pesteistä ja niiden haltijoista saa usein myös hyvän kuvan osallistumalla lippukunnan virallisiin kokouksiin. Tai miltä kuulostaisi pesti-alias, jossa pitää selittämällä selvittää eri pestihenkilöt ja pestien sisällöt? Pestit ja niiden kuvaukset vaihtelevat lippukunnittain, joten tarkemmat tiedot eri pestihenkilöistä kannattaa kysyä omalta luotsilta tai lippukunnanjohtajalta.

Kutsumme kokoontumiseemme lippukunnan turva-aikuisen mukaan. Pyydämme turva-aikuista kertomaan pestistään ja siitä, mitä turva-aikuinen lippukunnassa tekee ja milloin häneltä voi pyytää apua. Jos mahdollista, turva-aikuinen voi myös kertoa niistä tilanteista, joissa häntä on lippukunnassa tarvittu. Voimme jättää nimettömänä omia huomioitamme/huoliamme turva-aikuiselle ja hän voi heti vastata niihin tai ottaa niitä selvitettäväkseen.

Tutustumme Suomen Partiolaisten peruskirjaan ja erityisesti sen kuvaamiin arvoihin. Käymme yhdessä keskustelun siitä, miten omassa lippukunnassamme nuo arvot toteutuvat. Toimitaanko lippukunnassamme partion arvopohjan mukaisesti ja jos ei, miten asia tulisi korjata? Entä missä asioissa lippukuntamme toimii erityisen hyvin? Missä asioissa olemme onnistuneet?

Lisää vinkki

Liite