Samoaja tutustuu lippukunnan pestaamiskäytäntöön. Hän huoletii sovitusta tehtävästä.

Valikko

Pesti haltuun


Tavoite:

Samoaja tutustuu lippukunnan pestaamiskäytäntöön. Hän huoletii sovitusta tehtävästä.

Kuvaus:

Samoaja pestataan sovittuun tehtävään esimerkiksi retken vetäjäksi, kolovastaavaksi, rastipäälliköksi tai leirin ohjelmapisteen järjestäjäksi. Samoaja opettelee huolehtimaan sovitusta tehtävästä. Samoaja sopii pestaajan kanssa, mitä tehtävä pitää sisällään sekä sopii tapahtuman tavoitteista ja siitä, mistä samoaja saa tarvittaessa apua. Tulee myös sopia milloin projekti päättyy sekä ajankohta tapaamiselle, jossa samoaja saa palautetta järjestämästään tapahtumasta.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: itsensa-johtamisen-taidot Partiokulttuuri
Johtamistaito: Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Johtajan tehtävä: Luotsi toimii samoajan pestaajana tai huolehtii jonkun muun henkilön vastaamaan samoajan pestauksesta. Luotsi huolehtii, että tehtävä on samoajalle sopivan kokoinen. Luotsi huolehtii siitä, että samoaja saa palautteen pestistään.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Toimin lippukunnassa

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Minut pestataan Sepelin johtajaksi. Suunnittelen sepelin ajahkohdan, paikan, teeman ja toteutustavan. Hoidan tapahtuman tiedotuksen ja järjestän paikalle tarpeeksi rastihenkilökuntaa ja muita tapahtuman tekijöitä.

Vinkkejä Sepelin toteuttamiseen löytyy eri piirien julkaisemista vinkkivihoista.

Minut pestataan lippukuntalehden toimittajaksi. En vastaa yksin lehden toimittamisesta, vaan teen sitä kaverin tai tiimin kanssa. Voimme joko kirjoittaa itse juttuja lehteen tai pyytää muilta lippukunnan johtajilta esimerkiksi retkiraportteja tai ryhmien esittelyjä. Taitamme lehden yhdessä kokeneemman taittajan kanssa ja huolehdimme lehden painamisesta ja jakamisesta lippukuntalaisille.

Minut pestataan kolovastaavaksi. Kolovastaavana huolehdin kolon siisteydestä, teen tarvittavia hankintoja kololle ja kunnostan tarvittaessa koloa. Pestini voi kestää yhden vuoden tai lyhyemmän ajan. Kolovastaavan pestiä voi hoitaa myös kaverin kanssa yhdessä.

Minut pestataan rastipäälliköksi esimerkiksi lippukunnan tai piirin partiotaitokisoihin tai jonkun retken rastiradalle. Rastipäällikkönä suunnittelen rastitehtävän, rekrytoin tarvittaessa rastille lisää henkilökuntaa ja hankin tarvittavat materiaalit. Tapahtumassa johdan rastin toimintaa

Minut pestataan leirin ohjelmapisteen vastaavaksi. Tehtävänäni on suunnitella ja toteuttaa lippukunnan kesä- tai talvileirin yksi ohjelmapiste. Rekrytoin ohjelmapisteelle tarvittavan määrän johtajia ja hankin pisteelle tarvittavat materiaalit. Leirillä tehtävänäni on johtaa ohjelmapistettä.

Minut pestataan tarpojaretken johtajaksi. Käykää pestikeskustelussa lävitse retkenjohtajan tehtävät. Retkenjohtajan tehtävänä on esimerkiksi pohtia retkelle nimi ja teema, suunnitella mainoskampanja niin osallistujille kuin johtajillekin, huolehtia ajoissa tiedottamisesta ja mahdollisista tilavarauksista sekä retken ruokahuollosta, turvallisuudesta ja välineistä. Ohjelman sisältöön kannattaa kysyä vinkkejä tarpojilta itseltään tai heidän johtajaltaan.

Lisää vinkki

Lisää liite