Samoaja rohkaistuu kokeilemaan uusia vaelluskohteita ja uusia tapoja vaeltaa.

Valikko

Lähdetään vaellukselle


Tavoite:

Samoaja rohkaistuu kokeilemaan uusia vaelluskohteita ja uusia tapoja vaeltaa.

Kuvaus:

Samoaja osallistuu itselleen uudenlaisen vaelluksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Metsässä
Taitoalueet Luovuus Organisointitaidot Retkeily
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Metsä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on huolehtia, että kaikki vaelluksen ennakkotyöt on tehty: vaellusreitti suunniteltu, kartat hankittu, ruokailut suunniteltu ja ruuat ostettu, juomahuolto suunniteltu, yhteiset varusteet pakattu ja kuljetukset järjestetty. Vartionjohtaja voi delegoida näitä tehtäviä myös muille samoajille. Vartionjohtaja huolehtii, että kaikki samoajat osaavat pakata mukaan tarvittavat varusteet, rinkat on pakattu oikein ja yhteiset tavarat on jaettu painon mukaan tasan vaeltajien kesken. Luotsin tehtävä: Luotsi keskustelee yhdessä samoajien kanssa, millainen vaellus olisi samoajille uusi ja sopivan haastava. Luotsi auttaa samoajia vaellusreitin löytämisessä (esimerkiksi Luontoon.fi tai Retkipaikka.fi), karttojen hankkimisessa, ruokien suunnittelussa ja hankinnoissa, yhteisten ja henkilökohtaisten varusteiden varustelistojen tekemisessä sekä kuljetuksissa vaelluspaikalle. Jos mahdollista, luotsi osallistuu itse vaellukselle samoajien kanssa. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun samoajat eivät ole kovin kokeneita vaeltajia.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Vaeltamaan

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Toteutamme Karhunhammas –vaelluksen ja harrastustutkimuksen. Karhunhammas on samoajille, vaeltajille ja partiojohtajille (väh. 15 v. vaellukselle lähdettäessä) tarkoitettu kaukoretkimerkki. Sitä pidetään partiolaisten keskuudessa eräänlaisena eränkävijän diplomina ja se on yksi arvostetuimmista suoritusmerkeistä. Sen perinteet alkavat vuodesta 1955, jolloin ensimmäinen tutkielma hyväksyttiin. Karhunhammas on ennalta valmisteltu raportoitava vaellus, jolla tehdään harrastustutkimus.

Toteutamme Majavanhäntä -kaukomelonnan. Kaukomelonta tehdään joko inkkarikanootilla, kajakilla tai soutuveneellä, ja retken täytyy kestää vähintään kuusi vuorokautta. Pituutta melonta- tai souturetkelle pitää kertyä noin 100 kilometriä. Muiden kaukoretkimerkkien tapaan kaukomelonta on yksilösuoritus. Retkiryhmässä saa olla enintään kuusi ihmistä, veneiden tai kanoottien suositeltu määrä on 2—3. Kaikki retkiryhmän merkkiä suorittavat jäsenet tekevät oman tutkimustyön.

Toteutamme Kultaisen ruorin, eli kaukopurjehduksen. Kaukopurjehduksen säännöt ovat hyvin samanlaiset kuin Karhunhampaan. Matkapurjehdus suoritetaan joko meri- tai järvialueella, mutta ihan kotivesillä ei saa seilata. Purjehtia saa retki- tai kevytpurjeveneellä, ja matkan pitää kestää vähintään kuusi vuorokautta. Purjehduksen pituus suhteutetaan veneen kokoon, tavallisesti se on sadan meripeninkulman kieppeillä. Lisää infoa saa SP:n meripartioryhmältä ja PartioWikistä.

Suunnittelemme ja toteutamme ainakin yhden vuorokauden melontavaelluksen. Jos olette kokemattomia melojia, käykää ensi harjoittelemassa melomista. Kanootteja voi kysellä lainaan esimerkiksi piiristä, muilta lippukunnilta tai paikallisilta melontaseuroilta. Suunnitelkaa luotsin avustuksella mukava melontareitti, jonka varrella pääsette myös lepäämään rantaan ja yöpymään. Perehtykää SP:n turvallisuus vesillä -oppaaseen. Suunnitelkaa vaelluksen ruuat huolella, ottakaa huomioon niiden paino, tilavuus, säilyvyys ja energiapitoisuus. Laatikaa yhdessä sekä yhteisten- että henkilökohtaisten varusteiden varustelista. Huolellinen valmistautuminen vaellukselle on ensiarvoisen tärkeää vaelluksen onnistumisen ja turvallisuuden kannalta.

Suoritamme nahkaliljan. Nahkaliljat ovat merkkejä, jotka suoritetaan kävellen tai hiihtäen. Liljoja on kolmea eri tasoa ja vaativamman suorittamiselle on aina edellytyksenä, että helpompi lilja on jo suoritettu. Matkan vaeltamiseen on aina aikaa maksimissaan 24 tuntia ja selässä pitää olla vähintään 8 kg reppu/rinkka. Vihreä nahkalilja on 40 km kävellen tai 60 km hiihtäen. Punainen nahkalilja on 50 km kävellen tai 70 km hiihtäen. Harmaa nahkalilja on 60 km kävellen tai 80 km hiihtäen. Musta, epävirallinen nahkalilja on 100 km kävellen tai hiihtäen. Suoritetuista nahkaliljoista saa kustakin erivärisen merkin, jota kannetaan vyössä. Nahkaliljat ovat hyvää kuntoharjoitusta ja ryhmän yhteistyökyvyn testaamista rasituksen alla. Ihan kylmiltään ei nahkaliljaa kannata lähteä suorittamaan, vaan sitä varten kannattaa harjoitella ensin kävelemällä lyhyempiä matkoja. Ohjeet nahkaliljojen suorittamiseen löytyy esimerkiksi Partiowikistä.

Suunnittelemme, valmistelemme ja toteutamme erävaelluksen, jonka etäisyys kololta on vähintään 200 km, kesto 4-8 vrk ja jossa yövytään autiotupa-, teltta- tai laavumajoituksessa. Vaelluksen suunnittelu kannattaa aloittaa vaellusreitin suunnittelusta. Jos ette itse keksi hyvää paikkaa lähteä vaeltamaan, kannattaa kysyä neuvoa luotsilta tai toiselta johtajalta. Vaellusta helpottaa se, jos reitin varrella on kaivoja, autiotupia tai kiintolaavuja. Suunnitelkaa vaelluksen ruuat huolella, ottakaa huomioon niiden paino, tilavuus, säilyvyys ja energiapitoisuus. Laatikaa yhdessä sekä yhteisten- että henkilökohtaisten varusteiden varustelista. Huolellinen valmistautuminen vaellukselle on ensiarvoisen tärkeää vaelluksen onnistumisen ja turvallisuuden kannalta. Monenlaisia vinkkejä vaellukselle valmistautumiseen löytyy internetistä hakusanoilla vaellus, vaellusvarusteet ja teoksesta Olli Aulio Suuri Retkeilykirja.

Harjoittelemme hiihtämistä talvivaellusvarusteissa. Otamme talviretkelle mukaan hiihtovarusteet ja pakkaamme rinkan ikään kuin olisimme lähdössä vaellukselle. Kokeilemme retkellä miltä tuntuu hiihtää 5 –10 km matka täydessä vaellusvarustuksessa

Suunnittelemme, valmistelemme ja toteutamme yön yli kestävän vaelluksen, jossa liikutaan jollain lihasvoimalla liikkuvalla kulkuvälineellä, esimerkiksi soutuveneellä, kanootilla, polkupyörällä tai resiinalla. Kulkuväline määrittelee pitkälti sen, millaisessa maastossa vaellus voidaan järjestää. Pyytäkää tarvittaessa luotsilta apua vaellusreitin valinnassa ja muissa vaelluksen järjestelyissä. Suunnitelkaa yhdessä ruokalista vaellukselle ja muistakaa ottaa huomioon ruuan paino, tilavuus, säilyvyys ja energiapitoisuus.

Lisää vinkki

Liite