Samoaja ymmärtää, miten tärkeää on ottaa turvallisuus huomioon vaellukselle lähdettäessä. Samoaja osaa hyödyntää taitojaan ja varusteitaan erilaisissa hätätilanteissa.

Valikko

Vaelluksen turvallisuus


Tavoite:

Samoaja ymmärtää, miten tärkeää on ottaa turvallisuus huomioon vaellukselle lähdettäessä. Samoaja osaa hyödyntää taitojaan ja varusteitaan erilaisissa hätätilanteissa.

Kuvaus:

Samoaja perehtyy vaelluksen turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja opettelee toimimaan hätätilanteessa.

Suoritustiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Itsestä huolehtiminen Retkeily Turvallisuus
Kesto A muutama tunti
Kasvatustavoitteet Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Teemat Metsä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on valmistella vartio vaellusta varten. Myös hätätilanteisiin varautuminen kuuluu vaellukselle valmistautumiseen. Vartionjohtaja varmistaa, että vaellus on turvallinen ja vaeltajilla on riittävät taidot vaelluksesta selviytymiseen. Luotsin tehtävä: Luotsi keskustelee yhdessä samoajien kanssa vaellukseen liittyvistä riskeistä. Luotsi pohtii samoajien kanssa, miten onnettomuuksia ja hätätilanteita voi ennaltaehkäistä ja miten hätätilanteissa toimitaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Vaeltamaan

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Mietimme, mitä tapaturmia voi sattua vaelluksella. Harjoittelemme ensiaputaitoja tällaisten tilanteiden varalta ja kokoamme ensiapulaukun vaellusta varten. Yrittäkää pakata ensiapulaukkuun kaikki tarvittava, mutta silti niin, ettei se paina liikaa/vie tilaa. Jos ette itse ole käyneet vielä ensiapukurssia, voitte pyytää jonkun kurssin käyneen johtajan kokoukseenne opettamaan teille ensiaputaitoja.

Selvitämme, miten kylmä vesi, pakkanen ja tuuli vaikuttavat ihmisen selviytymiskykyyn ja huomioin tämän valmistautuessani vaellukselle. Vinkkejä pukeutumiseen löytyy netistä tai esimerkiksi Reppu-kirjasta tai teoksesta Olli Aulio Suuri Retkeilykirja.

Kertaamme suunnistustaitomme ennen vaellusta ja sen, miten toimitaan eksymistilanteessa. Tarkastakaa, että osaatte käyttää kompassia sekä lukea vaelluksella käytettävää karttaa. Jos suunnitustaidot ovat hukassa, pyytäkää suunnistustaitoinen johtaja tai suunnistusseuran jäsen kokoukseenne kouluttamaan teille suunnistusta. Pohtikaa, miten toimitte vaelluksella tilanteessa, jossa olette eksyksissä. SP.n turvallisuusohjeesta löytyy myös vinkkejä eksymistilanteisiin.

Perehdymme SP:n turvallisuusohjeeseen ja poimimme sieltä vaelluksen kannalta olennaisia asioita, jotka huomioimme vaellusta suunniteltaessa.

Suunnittelemme yhden hätämajoitteen, jonka voisi rakentaa helposti vaelluksen aikana. Kokeilemme hätämajoitteen rakentamista ennen vaellusta ja jos mahdollista, yövymme siinä yhden yön. Hätämajoitteen tulisi suojata hyvin tuulelta ja sateelta ja varsinkin kylminä vuodenaikoina sen pitäisi myös eristää lämpöä. Hätämajoite pitäisi pystyä rakentamaan mukana jo muuten olevista tarvikkeista (esim. sadeviitta, rinkan sadesuoja, makuualustat) ja luonnosta löytyvistä materiaaleista. Vaellukselle kannattaa aina varata vähän narua mukaan, sitä voi tarvita monessa asiassa, kuten myös hätämajoitteen rakentamisessa.

Lisää vinkki

Liite