Seikkailija osaa hiljentyä. Seikkailija kunnioittaa eri maailmankatsomuksia.

Valikko

Pohdiskelija

Seikkailija osaa hiljentyä. Seikkailija kunnioittaa eri maailmankatsomuksia.

Seikkailija tutustuu maailmankatsomuksiin liittyviin aiheisiin.

Seikkailijat valitsevat ja tekevät seuraavista aktiviteeteista kuusi.

Valinnaiset