Seikkailija osaa itse sytyttää ja sammuttaa nuotion turvallisesti.

Valikko

Tulentekijä

Seikkailija osaa itse sytyttää ja sammuttaa nuotion turvallisesti.

Seikkailija harjoittelee nuotion tekoa erilaisissa ympäristöissä ja erilaisilla materiaaleilla.

Seikkailijat valitsevat ja tekevät seuraavista aktiviteeteista kuusi.

Valinnaiset