Seikkailija on tietoinen vesistöihimme liittyvistä ympäristöongelmista.

Valikko

Itämeri


Tavoite:

Seikkailija on tietoinen vesistöihimme liittyvistä ympäristöongelmista.

Kuvaus:

Seikkailija tutustuu Itämeren tai sisävesien tilaan ja siihen vaikuttaviin tekijöihin.  

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Ulkona Vesillä Vierailukohteessa
Taitoalueet Kestävä kehitys Luonto Palvelu Vesillä liikkuminen
Kesto -
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävä: Sampo toimii asiantuntijana, ohjaa ja neuvoo.  Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja selvittää vartiolleen, mitä on tarkoitus tehdä ja jakaa tehtäviä vartion sisällä. 

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Länsi - viihtyminen retkellä

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Seikkailijat valitsevat yhden rannan ja siivoavat sen roskista. Mitä jätettä löytyi eniten? Mikä oli mielenkiintoisin jäte? Seikkailijat voivat myös pohtia, mistä mikin jäte on peräisin ja miten se on kulkeutunut rannalle. Lopuksi kerätyt roskat kierrätetään oikeaoppisesti.

Jos aktiviteetti toteutetaan esimerkiksi purjehduksella, voidaan purjehduksen aikana tehdä eri paikoissa sinilevähavaintoja. Havainnot määritellään seuraavasti: 0= ei levää (Veden pinnalla tai rantaveden rajassa ei ole havaittavissa mitään.) 1= levää vähän tai jonkin verran (Levää on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkuina vedessä. Levää näkyy, jos vettä ottaa esimerkiksi läpinäkyvään astiaan. Rannalle on ajautunut kapeita leväraitoja.) 2= levää runsaasti (Vesi on selvästi leväpitoista tai veden pinnalle on kohonnut pieniä levälauttoja tai rannalle ajautunut leväkasaumia.) 3= levää erittäin runsaasti (Levä muodostaa laajoja lauttoja tai sitä on ajautunut rannalle paksuiksi kasaumiksi.) Seikkailijat etsivät netistä sivuston, jonne voi lähettää omia levähavaintoja. He lähettävät sivustolle tietoa omista havainnoistaan.

Seikkailijat lähtevät meren rantaan leväretkelle. Mukaan tarvitaan kirja, jossa on levätietoa tai levät tunteva opas. Retken tarkoituksena on tunnistaa levälajeja. Jos rannasta löytyy rakkolevää, voivat seikkailijat arvioida suurin piirtein sen iän. Ikä arvioidaan rakkolevän haaraumista, eli esimerkiksi 3 haaraumaa tarkoittaa kolmen vuoden ikäistä eliötä. Jotta opitut levälajit jäisivät mieleen, kannattaa niistä piirtää kuvat esimerkiksi vartion päiväkirjaan.

Eri tutkimuslaitokset ja ympäristöjärjestöt sekä -yhdistykset järjestävät Itämeren tutkimus- ja suojelukampanjoita ja projekteja. Pidä saaristo siistinä on esimerkki tällaisesta järjestöstä. Joukkue osallistuu johonkin kampanjaan.

Vadissa vettä, kiviä kallioina ja foliokipoissa ruokaöljyä öljytankkereina. Pumpulia lintuina. Yksi tankkeri kaatuu. Juomapilleistä öljyneristyspuomit.

Joukkue kerää yhden kevään ja kesän aikana Itämerta käsitteleviä lehtileikkeitä ja miettii, miten meren tila vaihtelee.

Vartio valmistaa secchi-levy ja mittaa sillä näkyvyyttä. Halkaisijaltaan 30-senttistä valkoista levyä kutsutaan Secchi-levyksi tai näkösyvyyslevyksi. Näkösyvyydellä, tai Secchi-syvyydellä, tarkoitetaan sitä syvyyttä meren pinnasta mitattuna, jossa levy juuri ja juuri häviää havaitsijan näkyvistä. Seikkailija poraa 3-4 reikää tasavälein valkoisen levyn reunaan. Köysi pujotetaan reikien läpi ja niiden päät solmitaan yhteen noin 0,5 metrin etäisyydellä levyn keskipisteestä sekä levyn yläpuolella että levyn alapuolella. Levyn liikkumista estetään esimerkiksi solmuilla. Yläpuolen köysien yhtymäkohtaan kiinnitetään mittaköysi. Alapuolen köysien yhtymäkohtaan kiinnitetään paino. Mittaköyteen merkitään esimerkiksi puolet metrit solmuin, metrit punaisella tussilla ja 10 cm mustalla tussilla. Mittaus: Seikkailija laskee levyn hitaasti pinnan alle, kunnes se katoaa. Kirjataan muistiin syvyys, jolla se vielä näkyi. Lasketaan vielä lisää 0,5 -1 m. Nostetaan levyä hitaasti, kunnes se näkyy jälleen. Kirjataan syvyys muistiin. Etäisyys pinnasta kirjataan levyn köyden merkkien avulla. Tarvikkeet: n. 10 metriä köyttä, 1-2 kg:n painoinen paino (esim. metallikappale, kivi) - pyöreä n. 30 cm (halkaisija) valkoinen levy (esim. ämpärinkansi).

Lisää vinkki

Liite