Seikkailija rohkaistuu vastustamaan kiusaamista.

Valikko

Rohkeuskoe


Tavoite:

Seikkailija rohkaistuu vastustamaan kiusaamista.

Kuvaus:

Seikkailija tutustuu kiusaamisen eri muotoihin, hyviin tapoihin kiusaamistilanteen ratkaisemiseksi ja rohkaistuu olemaan kiusatun puolella. 

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Kaveritaidot Rohkeus
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto -
Kasvatustavoitteet Ihmissuhteet
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävä: Sammon tehtävänä on johdattaa seikkailijat keskustelemaan kiusaamisesta ja tuoda keskustelussa esiin mahdollisia uusia näkökulmia/ajatuksia. Sampo rohkaisee seikkailijoita asettumaan kiusatun puolelle.  Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja hakee ohjeet sammolta ja ohjeistaa vartiotaan.  

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Länsi - viihtyminen retkellä

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Joukkue keskustelee siitä, mitä kiusaaminen on. Missä voi tapahtua kiusaamista ja miten? Milloin harmittomat vitsit muuttuvat kiusaamiseksi? Alustuksen jälkeen joukkue tekee ”neljä kulmaa” – harjoituksen. Sampo lukee väittämiä ja huoneen neljä kulmaa edustavat eri vastausvaihtoehtoja. Yksi kulmista on aina avoin vaihtoehto, johon voi mennä, jos keksii neljännen vaihtoehdon tai jos ei halua ottaa kantaa. Seikkailijat seisovat aluksi huoneen keskellä. Sampo lukee väittämän. Seikkailijat menevät siihen kulmaan, joka heidän mielestään edustaa oikeaa vastausta. Sampo antaa muutaman seikkailijan perustella vastauksensa. Sammon on hyvä muistuttaa seikkailijoita, että oikeita ja vääriä vastauksia ei ole. 1. Kiusaamista tapahtuu a. kaikissa luokissa b. joissakin luokissa c. partiossa d. muu vaihtoehto 2. Kiusatun kuuluisi a. antaa kiusaajille takaisin b. kertoa asiasta aikuiselle c. muuttua, jotta kiusaaminen loppuisi d. muu vaihtoehto 3. Jos kuulen tai näen, että jotakuta kiusataan a. kerron kiusaajille, että heidän pitäisi lopettaa b. kerron asiasta aikuiselle c. en tee mitään d. muu vaihtoehto 4. Aikuiselle kertominen kiusaamisesta a. on minulle itsestäänselvyys b. ei ole hyvä idea, koska se voi pahentaa kiusatun tilannetta c. on sama kuin sekaantua asiaan, jonka kanssa itsellä ei ole tekemistä. d. muu vaihtoehto 5. Se, joka katselee sivusta, kun toista kiusataan, mutta ei tee asialle mitään a. on yhtä syyllinen kiusaamiseen kuin kiusaajat b. on osittain vastuussa kiusaamisesta c. ei ole vastuussa kiusaamisesta d. oma vaihtoehto 6. Netin kautta uhkailu tai juorujen levittäminen on a. hyvin tavallinen tapa kiusata b. aika tavallista c. harvinaista d. oma vaihtoehto Kiusaamisesta puhuminen voi olla herkkä ja raskas asia. Joitakin joukkueen jäseniä ehkä kiusataan tällä hetkellä tai heitä on kiusattu. Sammon on hyvä olla valpas ja huomata, miten seikkailijat reagoivat. Lähde: Scouterna

Joukkue keskustelee kiusaamisesta sammon johdolla. Mitä kiusaaminen on? Millä tavoin toista voi kiusata? Voiko netissä kiusata? Miksi ihmiset kiusaavat toisiaan? Miten kiusaaminen vaikuttaa kiusattuihin? Entä kiusaajiin itseensä? Koko yhteisöön? Alustuskeskustelun jälkeen sampo pyytää seikkailijoita piirtämään kätensä värilliselle paperiarkille. Tämän jälkeen sampo kehottaa heitä miettimään joka sormelle yhden ihmisen, jonka puoleen he voisivat kääntyä, jos heitä kiusattaisiin (esim. ystävä, vanhempi, opettaja, joku koulun henkilökuntaan kuuluva, sampo, poliisi, kuraattori, sisarus). Lopuksi seikkailijoiden tehtävänä on perustella, miksi he valitsivat juuri kyseisen henkilön. Lähde: Compasito Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja

Joukkue keskustelee väkivallasta. Mitä väkivalta on? Mitä väkivallan muotoja seikkailijat tietävät? Sampo kannustaa seikkailijoita laajentamaan käsitystään väkivallasta: fyysisestä sanalliseen ja psyykkiseen pahoinpitelyyn ja väkivallan uhkaan. Aloituskeskustelun jälkeen joukkue jakautuu vartioihin. Sampo ohjeistaa, että jokaisen vartion pitäisi keskustella noin viidentoista minuutin ajan väkivaltatilanteista, joita seikkailijat ovat nähneet tai kokeneet (esimerkiksi koulussa, perheessä, ystävien kanssa, netissä). Vartio valitsee sen jälkeen yhden keskustelutilanteista ja muodostaa still-kuvan, jossa tilanne esitetään toisille. Still-kuvassa pitäisi olla koko vartio, ja sen pitäisi olla ”pysäytetty” kuva, siis ilman ääntä ja liikettä. Asentojen ja ilmeiden tulisi kuvata ihmisten rooleja (esimerkiksi uhrina, rikoksentekijänä tai todistajana). Kun still-kuvat ovat valmiit, vartiot esittelevät ne toisille. Muu joukkue kommentoi kertomalla, mitä kuvassa sen mielestä tapahtuu. Esittävä vartio ei kuitenkaan saa puhua. Kun kaikki vartiot ovat esitelleet ”kuvansa”, sampo pyytää seikkailijoita palaamaan vartioihin ja keskustelemaan siitä, kuinka heidän esittämänsä konfliktitilanne olisi voitu ratkaista väkivallattomasti. Heidän pitää sitten muodostaa toinen ”ihmiskuva” tästä ratkaisusta. Tämän jälkeen jokainen vartio esittää vuorollaan oman ”konfliktinratkaisukuvansa” muulle ryhmälle. Tällä kertaa koko joukkue keskustelee yhdessä lyhyesti jokaisen esityksen jälkeen. Keskustelun aikana muu joukkue kommentoi näkemäänsä, ja sen jälkeen esittävä vartio voi selittää tilanteen ja sen ratkaisun. Sampo pyytää yleisöltä ehdotuksia muiksi mahdollisiksi ratkaisuiksi. Hän pyytää seikkailijoita myös arvioimaan näitä ratkaisuja omien kokemustensa valossa ja korostaa, että useimmiten on enemmän kuin yksi väkivaltatilanteiden ratkaisutapa. Koko harjoituksen lopuksi sampo johdattelee seikkailijat vielä pohtimaan väkivaltaan liittyviä kokemuksia. Samastuivatko seikkailijat ”ihmiskuvan” väkivaltaan? Onko joku joskus ollut väkivaltatilanteissa? Oliko silloin vaikeaa löytää väkivallatonta ratkaisua tilanteeseen/ristiriitaan? Miksi? Kuinka ratkaisu löytyi? Entä miltä tuntui olla osana ”ihmiskuvaa”? Tuntuiko paremmalta esittää toisen kerran ratkaisua? Miksi tai miksi ei? Mitä syitä seikkailijat keksivät sille, että ihmisistä tulee väkivaltaisia? Entä keksiikö joukkue tapoja vähentää tai välttää väkivaltaa vaikeissa tilanteissa? Miten väkivaltainen käytös näkyy? Harjoitusta tehtäessä on tärkeää, että sampo suhtautuu hienotunteisesti lapsiin, jotka ovat jo kohdanneet väkivaltaa. Lapset voivat myös valita ”tyypillisen tilanteen”, eikä heidän tarvitse puhua itsestään, elleivät halua.

Nimi on merkki siitä, että kuuluu yhteiskuntaan. Mitä seikkailijoiden nimet tarkoittavat? Usein pidetään itsestään selvänä sitä, että lapsella on oikeus nimeen. Nimi näyttää usein, että tulee tietystä perheestä. Siksi jotkut ovat saaneet nimensä sukulaisensa mukaan. Sampo antaa seikkailijoille tehtäväksi selvittää, mitä heidän nimensä tarkoittaa ja miksi he ovat saaneet juuri sen nimen. Joukkue keskustelee seuraavalla kerralla tuloksista iltahiljentymisen yhteydessä. Jokainen halukas voi kertoa oman nimensä historian. Entä mitä väliä sillä on, että sampo tietää kaikkien nimet? Mikä on lempinimi? Onko seikkailijoille lempinimiä? Ketkä saavat kutsua heitä lempinimellä? Mitä on nimittely? Onko seikkailijoita nimitelty? Miltä se tuntui? Sammon tehtävänä on muistuttaa, että myös nimittely on kiusaamista. Lähde: Det danske spejderkorps

Sampo antaa vartionjohtajille tehtäväksi vartioittain miettiä, mitä kiusaaminen on. Vartiot voivat tehdä aiheesta kahden minuutin näytelmän. Näytelmän tuottamisen apuna kannattaa antaa valmiita aiheita tai tarinanpätkiä, esimerkiksi: "Teltassa nukkumaan mennessä kaksi seikkailijaa haukkuvat koulukaveriaan, muut kuuntelevat, vaikkeivät edes tiedä kenestä on kyse. Miten tilanne jatkuu?" "Partioryhmässä kaksi seikkailijaa Nalle ja Kalle ovat sisaruksia ja usein kokouksissa heille tulee nyrkkitappelua ja sanaharkkaa. Terhiä tilanne pelottaa, sillä pojat lyövät toisiaan joskus todella kovaa ja kiroilevat paljon." Näytelmien tekijöille voi antaa myös tehtäväksi tuottaa samasta aiheesta kaksi erilaista loppua. Aiheiksi kannattaa valita partion seikkailijaikäisten elämästä mahdollisia tilanteita. Kaikki näytelmät esitetään ensin ja lopuksi keskustellaan. Sampo kyselee esimerkiksi, ketkä tilanteissa olivat kiusaajia ja ketkä kiusattuja. Oliko oikein/väärin toimia tilanteessa, kuten toimittiin? Keskustelussa ei aina varmastikaan löydy lopullisia ratkaisuja kaikkiin näyteltyihin tilanteisiin. Se ei kuitenkaan haittaa. Tärkeää on, että kiusaamisesta keskustellaan ja aihetta pidetään tarvittaessa esillä.

Ennaltaehkäisy on paras lääke kiusaamiseen, mutta kaikissa yhteisöissä jonkinlaisia kiusaamistilanteita kuitenkin tulee, joten maton alle lakaisu ei ole järkevä vaihtoehto. Kiusaamiseen puuttuminen liittyy kaikkiin tilanteisiin partiossa. Lapsille on hyvä pitää erittäin tiukkaa kuria siinä, että minkäänlaista nälvimistä tai syrjimistä ei seikkailijajoukkueessa hyväksytä. Sammon tulee toimia tässä esimerkkinä: huomata ja huomauttaa. Koskaan ei ole liian myöhäistä puuttua tapahtuneisiin vaikeisiin tilanteisiin. Sampo voi antaa myös todellisia esimerkkejä partiotoiminnassa sattuneista tilanteista. Joukkueen iltapuheiden teematkin voivat liittyä yhdessä toimimiseen: anteeksi pyytäminen ja antaminen, toisen kunnioittaminen, auttaminen ja palveleminen.

Aiheeseen herättelee Samaa mieltä - eri mieltä -peli, jossa sampo esittää erilaisia väittämiä, joihin seikkailijat ottavat kantaa jäämällä istumaan (eri mieltä) tai nousemalla seisomaan (samaa mieltä). Väittämiä: Kiusattuja pitää yrittää auttaa. Kiusaaminen voi olla hauskaa. On kiusattujen oma vika, että heitä kiusataan. Kiusaaminen on aina väärin. Ei ole minun asiani puuttua kiusaamiseen. Kiusaamiseen mukaan meneminen on väärin. Ei ole niin paha asia, jos nauraa mukana, kun jotakuta kiusataan. On oikein ruveta kaveriksi sille, jota kiusataan. Toivon, että partiossa ei kiusattaisi ketään. Seuraavaksi jakaudutaan pienryhmiin pohtimaan, mikä kaikki on kiusaamista. Ryhmät kirjoittavat esimerkiksi post-it -lapuille ajatuksiaan siitä, mikä on kiusaamista. Sen jälkeen käydään yhdessä läpi, millaisia ajatuksia heräsi ja post-it laput liimataan seinälle. Laput voidaan myös liimata paperista leikattuun ihmishahmoon aina siihen kohtaan, mihin ryhmät arvioivat kyseisen kiusaamistavan sattuvan (esim. lyöminen voi sattua fyysisesti selkään mutta myös sydämeen, koska se tuntuu henkisesti pahalta) Sammolle avuksi: Millainen toiminta on kiusaamista? Kiusaaminen on toistuvaa ja se kohdistuu yhteen ja samaan henkilöön. Kiusaaminen voi olla nimittelyä, toiselle nauramista, tönimistä, lyömistä, ulkopuolelle jättämistä, ilkeiden lappujen lähettämistä, ilkeiden juorujen levittämistä, toisen tavaroiden ottamista/hävittämistä/rikkomista. Valitaan läpikäydyistä kiusaamisen muodoista yksi sekä keksitään yhdessä kiusaamispaikka ja kiusaaja/kiusaajat. Tämän jälkeen tehdään improvisoitu näytelmä kiusaamistilanteesta. Pohditaan yhdessä, miten kiusattua voisi auttaa (kerron aikuiselle, sanon jotain mukavaa kiusatulle “Älä välitä noista!”, sanon jotain kiusaajille “Toi ei ollu kyllä mukavasti sanottu. Lopettakaa!”, pyydän kiusatun mukaan omaan porukkaani pois kiusaamistilanteesta, otan kaverin mukaan ja menemme kiusatun puolelle). Eri ratkaisuvaihtoehtoja näytellään seikkailijoiden kanssa, jotta he saavat tuntumaa siihen, miltä kiusatun auttaminen oikeasti tuntuu. Mietitään myös, miten voisi toimia, jos itse joutuu kiusatuksi. Lähde: KiVa Koulu, Opettajan opas, alakoulun 4. luokalle

Lisää vinkki

Liite