Seikkailija osaa sytyttää tulen kamiinaan tai saunan pesään.

Valikko

Kamiina ja sauna


Tavoite:

Seikkailija osaa sytyttää tulen kamiinaan tai saunan pesään.

Kuvaus:

Seikkailija harjoittelee tulen sytyttämistä saunan pesään ja kamiinaan.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä
Taitoalueet Arjen taidot Retkeily Tulenteko
Kesto 30 min
Kasvatustavoitteet Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Johtajan tehtävä: Sampo jakaa tehtäviä, ohjaa ja neuvoo. Sampo vastaa turvallisuudesta. Vartionjohtaja selvittää vartiolleen, mitä on tarkoitus tehdä ja jakaa tehtäviä vartion sisällä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Itä

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Joukkue harjoittelee tulen sytyttämistä erilaisiin tulisijoihin aina tilaisuuden tullen. Saunan lämmittäminen voi kuulua kiertävästi vartioiden tehtäviin retkillä. Tulen sytyttämistä kamiinaan seikkailijat pääsevät kokeilemaan leireillä - annetaan seikkailijoiden hoitaa kuivatustelttaa kesäleirillä tai vastata kamiinan hoidosta talviteltassa. Tarvikkeet: tulentekovälineet

Sytykkeet asetellaan ensiksi kamiinan pohjalle, riippuen kamiinan mallista (yläkannellinen tai sivuluukullinen). Mikäli malli on yläkannellinen, sytykkeet asetellaan savuputken lähtökohdan alapuolelle seinämän viereen. Sytykkeiden päälle ladotaan pieniä tikkuja ja pieniä halkoja viuhkamaisesti vasten kamiinan seinämää. Tuli sytytetään ylhäältäpäin pudottamalla varovasti tulitikku sytykkeisiin tai sytyttämällä tuli sytykkeiden alta laittamalla käsi kamiinan sisälle. Kamiinaan ei kannata ahtaa liian paljon syttyvää materiaalia, jotta sytyttäjä voi toimia turvallisesti. Sivuluukullisen kamiinan sytyttäminen on helpompaa ja tekniikka sama kuin edellisessä. Sivuluukullinen on paras sytyttää sytykkeiden alta, jolloin palavaa materiaalia riittää tulen yläpuolella. Puita lisätään yksi kerrallaan, jolloin tuli ja siten myös lämpö pysyy tasaisena. Pyöreät puut kannattaa halkaista ennen polttamista, jotta ne lähtisivät palamaan mahdollisimman hyvin. Kipinämikolle pitää jättää tulitikut siltä varala, että tuli pääsee sammumaan. Usein kamiinan pohjalla olevat kekäleet ovat vielä niin kuumia, että ne sytyttävät tuohen tai kiehisen tuleen, minkä jälkeen tulta voi jälleen alkaa kohentaa ensin pienillä tikuilla ja haloilla ja lopulta isommilla haloilla. Huom! Metsäpalovaroitus on huomioitava, vaikka kyseessä ei ole avotuli. Paloturvallisuuden varmistamiseksi talviteltassa pitää olla vesiämpäri, sammutuspeite tai jauhesammutin.

Saunan pesään rakennetaan nuotio, kuten maasto-olosuhteissakin. Alimmaksi asetellaan kaksi pientä halkoa, joiden väliin asetellaan sytykkeet. Sytykkeiden valinnassa on hyvä ottaa huomioon saunan pesän arina - varmistetaan, etteivät sytykkeet putoa arinan rakojen läpi suoraan tuhkaluukkuun. Sytykkeiden päälle asetellaan tikkuja ja pieniä halkoja. Pesää ei kannata täyttää kokonaan ennen kuin tuli on varmasti syttynyt. Pesä sytytetään sytyttämällä sytykkeiden alta niin, että yläpuolella on mahdollisimman paljon palavaa materiaalia. Jos tuli näyttäisi syttyvän, pesän luukku laitetaan kiinni ja ilma-aukot avataan auki. Samalla kannattaa vetää tuhkaluukkua hieman auki (ulospäin), pari senttiä riittää. Kun tuli palaa kunnolla, pesään laitetaan lisää puita, säädetään ilma-aukot pienemmälle ja työnnetään tuhkaluukku melkein kokonaan kiinni. Ilma-aukkojen ja tuhkaluukun avaaminen lisää pesän ilmankiertoa eli "vetoa", jolloin tuli saa paremmin happea ja palaa paremmin. Sauna lämpenee usein jo yhden pesällisen polttamisella; joskus vaaditaan kaksi. Kiukaalle ei saa heittää vettä heti tulen sytyttämisen jälkeen, sillä silloin kivet ovat vielä kylmiä ja vesi valuu suoraan tulipesään. Pahimmillaan tämä sammuttaa tulen ja kastelee polttopuut.

Tärkeintä tulen sytyttämisessä on huolellinen valmistelu. Sytykkeiden pitää olla kuivia, samoin polttopuiden. Kamiinan tai saunanpesän valmistelu alkaa vanhan tuhkan tyhjentämisellä joko tuhkaluukun kautta (saunanpesä) tai kamiinan luukun kautta. Pesän/kamiinan tuhka tyhjennetään palamattomaan ja sulamattomaan tuhka-astiaan tulipalovaaran takia. Kun vanha tuhka on ensin tyhjennetty pois, sytytettävä tuli saa paremmin ilmaa ilma-aukkojen kautta. Saunan pesän ilma-aukot ovat yleensä tulipesän luukussa, ja ne aukeavat ja sulkeutuvat sivuttain kuljetettavan säädön avulla. Kamiinan ilma-aukot ovat yleensä luukun vastapuolella alhaalla ja sitä säädetään tuulioloihin sopivaksi kiertämällä auki/kiinni ennen sytytystä kamiinan ollessa kylmänä.

Kamiinan sytyttämistä voi harjoitella myös kokouksissa kolon pihalla. Jos lippukunnalla on useampi kamiina, vartiot voivat kisata toisiaan vastaan kamiinan sytytyskilpailussa. Samalla vartiot voivat tutustua erilaisten kamiinoiden sytyttämiseen. Kun kamiinat on saatu sytytettyä, vartio voi paistaa tulella vaikkapa makkaraa. Vartion tulee pitää huoli tuhkien asiallisesta tyhjentämisestä sekä kamiinoiden jäähtymisestä.

Kaminan sytyttämistä voi harjoitella myös kokouksissa kolon pihalla. Jos lippukunnalla on useampi kamiina, vartio voi pitää kaminan sytytyskilpailun. Samalla se voi tutustua erilaisten kaminoiden sytyttämiseen. Kun kaminat on saatu sytytettyä, vartio voi paistaa tulella vaikkapa makkaraa. Vartion tulee pitää huoli tuhkien asiallisesta tyhjentämisestä sekä kamiinoiden jäähtymisestä.

Tärkeintä tulen sytyttämisessä on huolellinen valmistelu. Sytykkeiden pitää olla kuivia, samoin polttopuiden. Kamiinan tai saunanpesän valmistelu alkaa vanhan tuhkan tyhjentämisellä joko tuhkaluukun kautta (saunanpesä) tai kamiinan luukun kautta. Pesän/kamiinan tuhka tyhjennetään palamattomaan ja sulamattomaan tuhka-astiaan tulipalovaaran takia. Tyhjennyksen jälkeen sytytettävä tuli saa paremmin ilmaa ilma-aukkojen kautta. Saunan pesän ilma-aukot ovat yleensä tulipesän luukussa, ja ne aukeavat ja sulkeutuvat sivuttain kuljetettavan säädön avulla. Kamiinan ilma-aukot ovat yleensä luukun vastapuolella alhaalla ja sitä säädetään tuulioloihin sopivaksi kiertämällä auki/kiinni ennen sytytystä kamiinan ollessa kylmänä. Tulen sytytys saunan pesään Saunan pesään rakennetaan nuotio, kuten maasto-olosuhteissakin. Alimmaksi asetellaan kaksi pientä halkoa, joiden väliin asetellaan sytykkeet. Sytykkeiden valinnassa on hyvä ottaa huomioon saunan pesän arina - varmistetaan, etteivät sytykkeet putoa arinan rakojen läpi suoraan tuhkaluukkuun. Sytykkeiden päälle asetellaan tikkuja ja pieniä halkoja. Pesää ei kannata täyttää kokonaan ennen kuin tuli on varmasti syttynyt. Pesä sytytetään sytyttämällä sytykkeiden alta niin, että yläpuolella on mahdollisimman paljon palavaa materiaalia. Jos tuli näyttäisi syttyvän, laitetaan pesän luukku kiinni ja avataan ilma-aukot auki. Samalla kannattaa vetää tuhkaluukkua hieman auki (ulospäin), pari senttiä riittää. Kun tuli palaa kunnolla, laitetaan pesään lisää puita ja säädetään ilma-aukot pienemmälle. Työnnetään tuhkaluukku melkein kokonaan kiinni. Ilma-aukkojen ja tuhkaluukun avaaminen lisää pesän ilmankiertoa eli "vetoa", jolloin tuli saa paremmin happea ja palaa paremmin. Sauna lämpenee usein jo yhden pesällisen polttamisella, joskus vaaditaan kaksi. Kiukaalle ei saa heittää vettä heti tulen sytyttämisen jälkeen, sillä silloin kivet ovat vielä kylmiä ja vesi valuu suoraan tulipesään. Pahimmillaan tämä sammuttaa tulen ja kastelee polttopuut. Tulen sytytys kamiinaan Sytykkeet asetellaan ensiksi kamiinan pohjalle, riippuen kamiinan mallista (yläkannellinen tai sivuluukullinen). Mikäli malli on yläkannellinen, sytykkeet asetellaan savuputken lähtökohdan alapuolelle seinämän viereen. Sytykkeiden päälle ladotaan pieniä tikkuja ja pieniä halkoja viuhkamaisesti vasten kamiinan seinämää. Tuli sytytetään ylhäältäpäin pudottamalla varovasti tulitikku sytykkeisiin tai sytyttämällä tuli sytykkeiden alta laittamalla käsi kamiinan sisälle. Kamiinaan ei kannata ahtaa liian paljon syttyvää materiaalia, jotta sytyttäjä voi toimia turvallisesti. Sivuluukullisen kamiinan sytyttäminen on helpompaa ja tekniikka sama kuin edellisessä. Sivuluukullinen on paras sytyttää sytykkeiden alta, jolloin palavaa materiaalia riittää tulen yläpuolella. Puita lisätään yksi kerrallaan, jolloin tuli ja sitä mukaa lämpö pysyy tasaisena. Pyöreät puut kannattaa halkaista ennen polttamista, jotta ne lähtisivät mahdollisimman hyvin palamaan. Kipinämikolle pitää jättää tulitikut siltä varala, että tuli pääsee sammumaan. Usein kamiinan pohjalla olevat kekäleet ovat vielä niin kuumia, että ne sytyttävät tuohen tai kiehisen tuleen, minkä jälkeen tulta voi jälleen alkaa kohentaa ensin pienillä tikuilla ja haloilla ja lopulta isommilla haloilla. Huom! Metsäpalovaroitus on huomioitava, vaikka kyseessä ei ole avotuli. Paloturvallisuuden varmistamiseksi talviteltassa pitää olla vesiämpäri, sammutuspeite tai jauhesammutin.

Harjoitellaan tulen sytyttämistä erilaisiin tulisijoihin aina tilaisuuden tullen. Saunan lämmittäminen voi kuulua kiertävästi vartioiden tehtäviin retkillä. Tulen sytyttämistä kamiinaan seikkailijat pääsevät kokeilemaan leireillä - annetaan seikkailijoiden hoitaa kuivatustelttaa kesäleirillä tai vastata kamiinan hoidosta talviteltassa. Tarvikkeet: tulentekovälineet

Lisää vinkki

Liite