Seikkalija ymmärtää itsensä osana lähiyhteisöään ja oivaltaa mahdollisuutensa vaikuttaa. Seikkailija tuntee yhteiskunnan toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Valikko

Kunnan hallinto


Tavoite:

Seikkalija ymmärtää itsensä osana lähiyhteisöään ja oivaltaa mahdollisuutensa vaikuttaa. Seikkailija tuntee yhteiskunnan toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Kuvaus:

Seikkailija tapaa edustajaa kunnasta.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona Vierailukohteessa
Taitoalueet Arjen taidot Vaikuttaminen
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Sampo kutsuu vieraan käymään tai järjestää vierailun. Vartionjohtaja keksii vartionsa kanssa etukäteen hyviä kysymyksiä edustajalle. Seikkailijat käyvät koulua, jota ylläpitää kunta ja josta on säädetty eduskunnassa lailla. On hyvä tuntea erilaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia kuntatasolla. Jokaisella kansalaisella on mahdollisuus puuttua epäkohtiin. Sen vuoksi on hyvä tuntea, kuinka yhteiskunta toimii ja miten voi itse voi vaikuttaa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Länsi

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Seikkailijat kirjoittavat lakanalle tai isolle paperille erivärisillä tusseilla toiveitaan siitä miten nuoria pitäisi huomioida kunnassa. Onko koulussa jotakin asioita joita pitäisi muuttaa? Voidaanko nuorisotoimea kehittää? Millaiset ovat urheilu- ja ulkoilumahdollisuudet? Vaihtoehtoisesti seikkailijat pohtivat yhdessä yhtä viestiä, jota haluaisivat viedä kunnan päättäjille. Viesti kirjoitetaan lakanaan. Viesti voi liittyä johonkin paikalliseen teemaan, esim. Emme halua että koulun opettajia lomautetaan tai haluamme että nuorisotiloja kunnostetaan. Valitaan paikka, jossa on iso seinä, esim. kololla tai leirin käsienpesupaikan lähellä. Lakanaan kerätään kaikilta partiolaisilta kädenjälkiä ”allekirjoituksiksi”. Tarvikkeet: lakana/iso paperi, eriväriset tussit, käsivärit Lähde: MLL

Sampo tai vartionjohtaja kutsuu ryhmän vieraaksi kunnanvaltuutetun tai viraston työntekijän. Vartio voi myös tavata kyseisen henkilön kunnan- tai kaupungintalolla. On tärkeää huolehtia siitä, että vieras tietää, että kysessä on lapsiryhmä. Vartion tarkoituksena on selvittää esimerkiksi se, miten lasten ja nuorten asioita hoidetaan kunnassa ja miten tehdään kuntalaisaloite. Tässä yhteydessä seikkailijoille voidaan myös selvittää, miten kunnan päätöksenteko toimii. Seikkailijaikäiselle on tärkeää hahmottaa se, että suurin päätösvalta kunnan asioissa on kuntalaisten valitsemilla valtuutetuilla ja että virkamiehet kunnanjohtaja mukaanlukien toimivat vain asioiden valmistelijoina. Seikkailijat voivat selvittää asioita haastattelemalla vierasta tai vieras voi valmistautua kertomaan asian etukäteen.

Seikkailijat vierailevat kunnan- tai kaupungintalossa. Sampo tai vartionjohtaja sopii etukäteen, että joku valtuutettu tai kunnan virkamies esittelee rakennusta ja siellä tapahtuvaa toimintaa. Vierailusta sopiessa on hyvä tehdä esittelijälle selväksi, että kyseessä on lasten ryhmä, jotta esittelijä osaa näyttää lapsia kiinnostavia asioita. Tällaisia ovat esimerkiksi valtuustosalin äänestyslaitteet tai talon kellari. Seikkailijat voivat puolestaan kertoa oppaalle, mitä partio on ja mitä partiossa tehdään.

Lisää vinkki

Liite