Seikkailija löytää ilon, jota toisen huomioiminen ja auttaminen antaa. Seikkailija ymmärtää, että yhdessä tekeminen auttaa parempaan elämään. Seikkailija kasvaa ekologiseen elämäntapaan. Seikkailija ymmärtää itsensä osana lähiyhteisöään ja oivaltaa mahdollisuutensa vaikuttaa.

Valikko

Palvelu

Seikkailija löytää ilon, jota toisen huomioiminen ja auttaminen antaa. Seikkailija ymmärtää, että yhdessä tekeminen auttaa parempaan elämään. Seikkailija kasvaa ekologiseen elämäntapaan. Seikkailija ymmärtää itsensä osana lähiyhteisöään ja oivaltaa mahdollisuutensa vaikuttaa.

Palvelu on väli-ilmansuunta, joka kuuluu kolmannen vuoden seikkailijaohjelmaan. Väli-ilmansuuntaan kuuluu vähintään kuusi valinnaista aktiviteettia.

Väli-ilmansuunnan sisältöjä löytyy myös monesta taitomerkistä. Ilmansuunta voidaan aloittaa askartelemalla palvelukortti, johon kirjoitetaan puolen vuoden aikana toteutuneet palvelutempaukset.

Valinnaiset