Seikkailija osaa tunnistaa paikkoja, joissa jää on heikkoa. Seikkailija tietää, että on olemassa erilaisia jäätyyppejä. Seikkailija tietää kuinka vahva jää kannattaa kulkijan.

Valikko

Heikot jäät


Tavoite:

Seikkailija osaa tunnistaa paikkoja, joissa jää on heikkoa. Seikkailija tietää, että on olemassa erilaisia jäätyyppejä. Seikkailija tietää kuinka vahva jää kannattaa kulkijan.

Kuvaus:

Seikkailija harjoittelee heikon jään tunnistamista ja jäällä liikkumiseen liittyviä turvallisuusasioita.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Luonto Retkeily Turvallisuus
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävänä on opettaa seikkailijoille, millaisissa paikoissa jää on heikkoa, mitä eri jäätyyppejä on ja miten jään kantavuutta voi tarkastella. Sammon tehtävänä on huolehtia siitä, että seikkailijat jaksavat keskittyä asian opetteluun. Myös jäistä pelastautumista on hyvä harjoitella.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Pohjoinen

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Heikot jäät 1. Kartta ja missä heikkoja jäitä, missä todennäköisesti turvallista? a. Välineet: i. Kartta, vesialue, paikallinen pikkujärvi esim. ii. Lego -ukot b. Tilanne: on ollut pakkasta niin, että järvessä n. 10 cm jääpeite c. Pareittain i. Missä mahdollisesti heikkoja jäitä? Ks. Karttaa parin kanssa ii. Laita legoukko / heikon jään paikka d. Yhdessä i. Käydään läpi, pari kerrallaan ja legoukko kerrallaan missä legoukkeli on ii. Miksi legoukkeli on juuri ko. paikassa? iii. Vältettäviä? 1) Puro, oja, joki -suu… Kasvustoa, matalikko, kiviä … salmi… laiturin lähellä… niemenkärki… iv. Turvallisempaa kartan mukaan 2. Miten auttaa jäihin pudonnutta, miten pelastaa? a. Välineet mukana: naskalit, sauvat, kaulaliina, takki… reppu.. b. Piennäytelmä - tilanne ja roolit: i. Yksi väline ja tilanne kerrallaan esille ii. Piennäytelmä - tilanne ja roolit: 1) Pelastaja on hiihtämässä, retkiluistelemassa, kun… jne. 2) Joku pudonnut jäihin - noin jokainen vuorollaan roolissa 3) Pari kerrallaan ensimmäisinä auttamassa 4) Koko porukka saa auttaa pelastajia ja keksiä eri tapoja käyttää ko. välinettä apuna pelastaakseen jäihin pudonneen iii. Vaiheet: 1) Hälytetään apua 2) Miten pelastajan kannattaa liikkua jäällä 3) Tapoja 1- nn / väline - niin kauan kuin porukka keksii a) Välineet: takki, huivi… useampi ihminen… 4) Kun kylmettynyt saatu pois vedestä - miten toimia a) …kylmettynyt lämpimään.. Omaan takkiin voi kietoa… 3. Ennaltaehkäisy eli turvallisesti jäälle a. Yhteinen loppukeskustelu 'miten mennään turvallisesti jäälle' i. Missä kannattaa liikkua, mitä paikkoja kannattaa välttää ii. Mitä kannattaa ottaa mukaan, kun liikkuu jäällä (naskalit, reppu, sauvat… ) iii. Yksin vai porukassa iv. Viestintä, valmistautuminen ennen ja jälkeen

Lisää vinkki

Liite