Seikkailija osaa tunnistaa paikkoja, joissa jää on heikkoa. Seikkailija tietää, että on olemassa erilaisia jäätyyppejä. Seikkailija tietää kuinka vahva jää kannattaa kulkijan.

Valikko

Heikot jäät


Tavoite:

Seikkailija osaa tunnistaa paikkoja, joissa jää on heikkoa. Seikkailija tietää, että on olemassa erilaisia jäätyyppejä. Seikkailija tietää kuinka vahva jää kannattaa kulkijan.

Kuvaus:

Seikkailija harjoittelee heikon jään tunnistamista ja jäällä liikkumiseen liittyviä turvallisuusasioita.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Luonto Retkeily Turvallisuus
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävänä on opettaa seikkailijoille, millaisissa paikoissa jää on heikkoa, mitä eri jäätyyppejä on ja miten jään kantavuutta voi tarkastella. Sammon tehtävänä on huolehtia siitä, että seikkailijat jaksavat keskittyä asian opetteluun. Myös jäistä pelastautumista on hyvä harjoitella.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Pohjoinen

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Heikot jäät 1. Kartta ja missä heikkoja jäitä, missä todennäköisesti turvallista? a. Välineet: i. Kartta, vesialue, paikallinen pikkujärvi esim. ii. Lego -ukot b. Tilanne: on ollut pakkasta niin, että järvessä n. 10 cm jääpeite c. Pareittain i. Missä mahdollisesti heikkoja jäitä? Ks. Karttaa parin kanssa ii. Laita legoukko / heikon jään paikka d. Yhdessä i. Käydään läpi, pari kerrallaan ja legoukko kerrallaan missä legoukkeli on ii. Miksi legoukkeli on juuri ko. paikassa? iii. Vältettäviä? 1) Puro, oja, joki -suu… Kasvustoa, matalikko, kiviä … salmi… laiturin lähellä… niemenkärki… iv. Turvallisempaa kartan mukaan 2. Miten auttaa jäihin pudonnutta, miten pelastaa? a. Välineet mukana: naskalit, sauvat, kaulaliina, takki… reppu.. b. Piennäytelmä - tilanne ja roolit: i. Yksi väline ja tilanne kerrallaan esille ii. Piennäytelmä - tilanne ja roolit: 1) Pelastaja on hiihtämässä, retkiluistelemassa, kun… jne. 2) Joku pudonnut jäihin - noin jokainen vuorollaan roolissa 3) Pari kerrallaan ensimmäisinä auttamassa 4) Koko porukka saa auttaa pelastajia ja keksiä eri tapoja käyttää ko. välinettä apuna pelastaakseen jäihin pudonneen iii. Vaiheet: 1) Hälytetään apua 2) Miten pelastajan kannattaa liikkua jäällä 3) Tapoja 1- nn / väline - niin kauan kuin porukka keksii a) Välineet: takki, huivi… useampi ihminen… 4) Kun kylmettynyt saatu pois vedestä - miten toimia a) …kylmettynyt lämpimään.. Omaan takkiin voi kietoa… 3. Ennaltaehkäisy eli turvallisesti jäälle a. Yhteinen loppukeskustelu 'miten mennään turvallisesti jäälle' i. Missä kannattaa liikkua, mitä paikkoja kannattaa välttää ii. Mitä kannattaa ottaa mukaan, kun liikkuu jäällä (naskalit, reppu, sauvat… ) iii. Yksin vai porukassa iv. Viestintä, valmistautuminen ennen ja jälkeen

Vartio tutkii lippukunnan retki- tai leirialueen tai jonkun muun vesistöalueen karttaa. Tehtävänä on löytää kartalta mahdollisia vaaranpaikkoja. Vaarallisia paikkoja ovat joet, järvien kapeikot, jokien ja purojen suistot sekä äkkijyrkästi veteen putoavien rantapenkereiden vierustat, järvessä olevien lähteiden kohdat, vedenalaisten karien ympäristö ja virtaavat paikat. Halkeaman kohdalla jään kantavuus heikkenee. Myös kaislat tekevät jäästä reikäisen ja samalla hauraan.

Sampo piirtää maisemakartan, jossa on heikkojen jäiden riskialueita. Hän aluksi vartiolaisia sijoittamaan legoukkoja tms. johonkin kartan päälle. Sen jälkeen sampo kertoo päivän aiheena olevan heikot jäät. Seikkailijat pohtivat yhdessä, kenen ukko hukkuisi ja kenen ukko jäisi henkiin. Samalla on hyvä miettiä, miten henkiin jääneet ukot voisivat pelastaa vaarassa olevat.

Vartion tehtävänä on etsiä netistä tietoa heikoista jäistä, erilaisista jäätyypeistä ja jäätilanteesta. Jokainen vartio voi esimerkiksi esitellä muulle joukkueele yhden jäätyypin (kuva kyseisestä jäästä, paikan mistä sitä löytää, havainnollistaa paksuuden ja niin edelleen).

Vartio harjoittelee jäistä pelastautumista. Harjoitella voi esimerkiksi jäänaskaleilla itsensä vetämistä sekä heittoliinan heittoa. Ohjeita jäistä pelastamiseen ja pelastautumiseen löytyy Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton nettisivuilta.

Lisää vinkki

Liite