Seikkailija tuntee oman ikäkautensa ihanteet.

Valikko

Partioihanteet


Tavoite:

Seikkailija tuntee oman ikäkautensa ihanteet.

Kuvaus:

Seikkailija tutustuu seikkailijan ihanteisiin. Seikkailijan ihanteet ovat:
– Kunnioittaa toista ihmistä.
– Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä.
– Olla luotettava.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Partiokulttuuri
Johtamistaito johtamistaito.visiointitaidot
Kesto 30 min
Kasvatustavoitteet Maailmankatsomus
Teemat Kiusaaminen
Johtajan tehtävä: Sammon ja vartionjohtajan tärkein tehtävä on näyttää seikkailijoille mallia siitä, miten ihanteiden mukaan eletään. Partioihanteet saattavat olla tuntemattomia nuorille ja uusille partiolaisille, joten joukkueen kannattaa keskustella aiheesta vielä myöhemminkin. Ne voi ottaa uudelleen esille esimerkiksi iltahiljentymisessä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Pohjoinen

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Joukkue jaetaan pienempiin ryhmiin, joille jokaiselle annetaan yksi kynä ja paperi. Ryhmän tarkoituksena on piirtää johtajan kertomaa tarinaa ihanteista, niin, että jokainen on kiinni kynässä. Toimii samalla myös ryhmäytymisharjoituksena.

Sampo tuo kokoukseen mukanaan 20 kierrätettävää esinettä (muovipulloja, sanomalehtiä, tölkkejä yms.) ja kirjoittaa kuhunkin niistä yhden seuraavista arvoista: varakkuus, onnellisuus, menestys, hengellisyys, kansalaisuus, ystävyys, kuuluisuus, omaperäisyys, valta, kunnioitus, vaikutusvoima, rehellisyys, oikeudenmukaisuus, ilo, rakkaus, kiitos, perhe, totuus, luonto, viisaus, luotettavuus, asema. Harjoitukseen tarvitaan myös myös kaksi kassia, kaksi sidettä silmille sekä paperia ja kynän jokaiselle. Sampo valitsee sopivan avoimen paikan ulkoa tai sisältä. Vaihe 1: Joukkue jakautuu kahteen vartioon (A ja B) ja ne asettuvat kahteen riviin, jotka ovat toisiaan vastapäätä noin 10 askeleen etäisyydellä. Sampo asettelee kierrätettävät esineet jonojen väliselle alueelle satunnaiseen järjestykseen. Yksi pelaaja kummastakin vartiosta (kerääjä) seisoo jonon kärjessä side silmillään ja kassi kädessä. Sampo antaa lähtömerkin, ja vartion A kerääjä poimii niin monta esinettä kuin pystyy. Vartio saa ohjata sanoillaan kerääjää esineiden luo, mutta toinen vartio saa huutaa harhaanjohtavia ohjeita. Vartiot pelaavat vuorotellen ja vaihtavat kerääjää. Eniten kierrätettäviä esineitä kerännyt vartio voittaa. Vaihe 2: Seikkailijat asettavat kaikki esineet riviin. Sampo esittää joukkueelle seuraavat kysymykset: Mitä nämä sanat edustavat? Sampo auttaa tarvittaessa keskustelua oikeaan suuntaan (nämä ovat arvoja). Miksi arvot ovat tärkeitä? Miten ne liittyvät siihen, mitä teemme? Sampo voi selittää, että arvot ovat ihanteita, joilla on joku merkitys henkilölle tai ihmisryhmälle. Arvot muokkaavat sitä, miten ihmiset elävät ja ovat vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja mitä he ajattelevat itsestään. Tarvitsemmeko nämä kaikki kassiimme (siis päivittäiseen elämäämme)? Sampo kysyy joukkueelta, mitkä arvot he valitsisivat kassiinsa, jos saisivat valita vain kolme? Jokainen voi kirjoittaa omat valintansa paperille. Sampo pyytää vapaaehtoisia kertomaan valinnoistaan ja niiden perusteluista. Hän kysyy seikkailijoilta, muistavatko he antamansa partiolupauksen ja oman ikäkauden ihanteet. Mitä arvoja lupauksesta ja ihanteista tulee mieleen? Sampo kertoo, että partion arvot on kuvattu lupauksessa ja ihanteissa. Onko kukaan valinnut niihin liittyviä arvoja kassiinsa? Lähde: Thinking Day 2018

Seikkailija ihanteena on rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä. Mitä metsä seikkailijalle merkitsee? Tämän tehtävän avulla seikkailja voi itse pohtia mikä hänelle on metsässä tärkeää. Johtaja etsii esimerkiksi Youtubesta metsäaiheisen rentoutumisäänitteen (esim. hakusanalla forest sounds), joka laitetaan taustalle soimaan. Äänittellä voi olla esimerkiksi linnun laulua, tikan koputusta yms. metsän ääniä. Seikkailijat sulkevat hetkeksi silmänsä ja miettivät mitä ajatuksia heille tulee mieleen. Tämän jälkeen piirretään ajatukset paperille. Johtaja pyytää kaikkia esittelemään piirustuksensa. Lopuksi kysytään vielä jokaiselta yksi asia, jonka voi tehdä metsän hyvinvoinnin eteen. Saman harjoituksen voi tehdä myös vaikkapa meri-teemalla.

Tämä keskustelu sopii hyvin iltahiljentymiseksi. Seikkailjoiden ihanteisiin kuuluu kunnioittaa toista ihmistä, rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä sekä olla luotettava. Maailmassa on kuitenkin paljon ihmisiä, joita syrjitään ja kiusataan ja luontoa tuhotaan. Partiolaisina haluamme välittää kaikista ihmisistä sekä luonnosta, mutta joskus se on vaikeata. Miten voi tehdä ylipäätänsä jotakin hyvää ja olla hyödyksi? On kuitenkin paljon parempi tehdä jotakin, kun ei mitään. Sammon alustuksen jälkeen joukkue keskustelee esimerkiksi seuraavista aiheista: Voivatko kaikki tehdä jotakin auttaakseen toisia ihmisiä ja luontoa? Mitä minä, sinä ja me pystymme tekemään?

Joukkue jakautuu  vartioihin. Sampo antaa jokaiselle joukkueelle lappuja, joihin hän on kirjoittanut etukäteensekä partioihanteita että lapsen oikeuksia. Lasten oikeudet löytyvät muun muassa Unicefin nettisivulta. Vartioiden tehtävänä on etisä eroja ja yhtäläisyyksiä oikeuksien ja ihanteiden välillä.  Tämän jälkeen vartiot tekevät julisteita ajatuksistaan. Lähde: Det danske spejderkorps

Joukkue jakautuu vartioihin. Jokaisen vartion tehtävänä on tehdä seikkailijan ihanteista räppi. Vartio voi tehdä esimerkiksi yhden säkeistön yhdestä tai kahdesta ihanteesta.

Jokainen vartio valmistaa valitusta ihanteesta ja annetuista materiaaleista taideteoksen, joka voi olla vaikka maalaus, veistos, performanssi tai laulu. Ihanteet voi esittää myös kuvakollaasina, johon on otettu ihanteita kuvaavia valokuvia.

Joukkue tutustuu vanhoihin lakeihin (löytyvät muun muassa Partiowikista). Miten vanhat lait sopisivat nykypäivään? Onko jokin muuttunut? Mitä eroa ja yhtäläisyyttä nykyisissä ihanteissa ja vanhoissa laissa on? Kumpia on helmpompi noudattaa ja miksi?

Vartiot luovat anti-seikkailija-henkilöhahmot, jotka esitetään missikisanomaisesti kokouksessa, lippukuntalehdessä tai juhlassa roolihahmoina. Hahmoista voidaan myös kuvata pienimuotoisia elokuvia.

Vartiot valmistavat joukkueelle oman ihannetaulun. Taulu voidaan kirjoittaa tai ihanteet voidaan kuvata siihen valokuvin. Kehysten tekeminen voidaan yhdistää kädentaitoaktiviteetteihin.

Lisää vinkki

Liite