Seikkailija oppii, että viestejä voi ilmaista myös ilman sanoja.

Valikko

Pantomiimi


Tavoite:

Seikkailija oppii, että viestejä voi ilmaista myös ilman sanoja.

Kuvaus:

Seikkailija harjoittelee sanojen ja tilanteiden esittämistä. Seikkailija huomaa kehon asentojen ja ilmeiden vaikuttavan pantomiimin onnistumiseen.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Luovuus Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto 30 min
Kasvatustavoitteet Itsetuntemus
Johtajan tehtävä: Sampo ohjaa harjoituksia. Hän huolehtii, että aratkin seikkailijat saavat esiintymisrohkeutta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Esiintyjä

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Joukkue tekee improvisaatioharjoituksen. Harjoituksessa seikkailijat näyttävät vuorotellen miten avataan ovi. Samaa tapaa ei saa käyttää kahta kertaa. Lähde: Scouterna

Vartio järjestää aiemmin opittujen partiotaitojen kertausillan pantomiimien avulla. Kerrattavana voivat olla esimerkiksi jokamiehenoikeudet tai partioihanteet. Vartiot valmistavat valitusta aiheesta lyhyet esitykset ja muiden tehtävänä on arvata, mistä aiheesta on kysymys.

Vartiot esittävät pantomiimina tunnettuja satuja. Seikkailijat esittävät kunkin sadun pääkohdat ilman ääntä, vain liikkumalla ja ilmehtimällä. Muut seikkailijat voivat joko arvuutella mistä sadusta on kysymys tai keskittyä nauttimaan esityksestä.

Esitysten jälkeen vartio pysähtyy miettimään, mikä esityksissä oli hyvää ja mitä kohtaa voisi parantaa. Huomion voi kiinnittää erityisen onnistuineisiin pantomiimikohtiin. Vartio voi myös yhdessä miettiä, miten jonkin haastavan kohdan voisi pantomiimina esittää.

Vartio esittää pantomiimien avulla julkisuuden henkilöitä. Seikkailijat voivat käyttää apunaan kololta löytyviä esineitä. Tarvittaessa julkisuuden henkilön ilmeitä ja elekieltä voidaan tarkastella esimerkiksi videoiden avulla.

Lisää vinkki

Liite