Seikkailija osaa käyttää eri lähteitä ja etsiä tietoa.