Seikkailija osaa käyttää historian lähteitä.

Valikko

Maailmanhistorian tapahtuma


Tavoite:

Seikkailija osaa käyttää historian lähteitä.

Kuvaus:

Seikkailija valitsee jonkin maailmanhistorian tapahtuman ja aikauden sekä perehtyy siihen eri lähteitä käyttämällä.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Vierailukohteessa
Taitoalueet Arjen taidot Medialuku
Kesto 1 h
Johtajan tehtävä: Sampo ohjaa seikkailijaa aiheen valinnassa. Hän antaa vinkkejä siihen, mistä voisi löytää tietoa kyseisestä tapahtumasta tai aikakaudesta. Sampo auttaa seikkailijaa valitsemaan itselleen sopivia lähteitä liian haastavien tai liian helppojen sijaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Historiantutkija

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Seikkailija valitsee jonkin maailmanhistorian aikakauden tai tapahtuman. Sampo ohjaa aiheen valinnassa, jotta se ei paisu liian suureksi tai haastavaksi. Seikkailija etsii aiheestaan tietoa netistä ja kirjoista. Samalla tutuksi tulevat tiedonetsintätavat ja kirjaston hakupalvelut. Seikkailija valmistaa aiheestaan esittelyn kolon seinälle tai vartion päiväkirjaan tai kertoo aiheestaan muulle vartiolle esimerkiksi iltanuotiolla.

Lisää vinkki

Liite