Seikkailija tuntee Itämeren, sen eläimistön, kasvillisuuden ja tilan.