Seikkailija tietää, mitkä seikat vaikuttavat Itämeren saastumiseen ja rehevöitymiseen. Hän tietää, mitä toimia yhteiskunnassa tehdään Itämeren suojelemiseksi.

Valikko

Itämeren tila


Tavoite:

Seikkailija tietää, mitkä seikat vaikuttavat Itämeren saastumiseen ja rehevöitymiseen. Hän tietää, mitä toimia yhteiskunnassa tehdään Itämeren suojelemiseksi.

Kuvaus:

Seikkailija tutustuu niihin päätöksiin ja toimiin, joita on tehty ja tehdään yhteiskunnassa Itämeren suojelemiseksi. Samalla hän perehtyy siihen, miksi Itämeri on kovin haavoittuvainen ympäristö.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Vierailukohteessa
Taitoalueet Kestävä kehitys Luonto Vaikuttaminen
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Sampo ohjaa tiedonhankintaa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Itämeri

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Seikkailijat tutustuvat Itämeren suojelua koskeviin päätöksiin, projekteihin ja toimenpiteisiin. Hakusanoilla "Itämeren suojelu" saa linkkejä sivuistoille, joista asiasta kerrotaan. Ympäristöministeriön Itämeren suojeluun keskittyvä sivusto kertoo parhaiten valtion toimet. Seikkailijat jakautuvat vartioihin tai pienempiin ryhmiin. Jokainen ryhmä ottaa jonkin näkökulman tarkasteltavakseen. Yksi voi esimerkiksi tutkia, miksi Itämerta pitää suojella. Toinen voi tarkastella öljyvahinkoihin liittyviä tekoja, kolmas puolestaan keskittyä johonkin kampanjaan tutustumiseen. Kun ryhmä on perehtynyt omaan aiheeseensa, se opettaa itse oppimansa asian muille. Opettaminen voi tapahtua kertomisen lisäksi kuvin, lauluin, räpein ja niin edelleen.

Seikkailijat keräävät yhden kevään ja kesän aikana Itämerta käsitteleviä lehtileikkeitä. Syksyn koloillassa tarkastellaan lehtileikkeitä ja pohditaan yhdessä, miten meren tila vaihtelee.

Lisää vinkki

Liite