Seikkailija osaa tehdä havaintoja. Hän osaa kirjata havainnot muistiin ja raportoida niistä muille.

Valikko

Itämeritutkimus


Tavoite:

Seikkailija osaa tehdä havaintoja. Hän osaa kirjata havainnot muistiin ja raportoida niistä muille.

Kuvaus:

Seikkailija suunnittelee ja toteuttaa Itämeriaiheisen havainnointitutkimuksen yhdessä vartionsa kanssa. Vartio havainnoi valitsemaansa kohdetta pidemmän aikaa ja raportoi havainnoistaan.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Metsässä Ulkona Vesillä Vierailukohteessa
Taitoalueet Arjen taidot Luonto
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Sampo auttaa vartioita valitsemaan ja rajaamaan tutkimusaiheen. Hän auttaa tutkimusten käytännön toteutuksessa sekä raporttien julkaisemisessa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Itämeri

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Seikkailijat valitsevat jonkin aiheen tutkittavakseen. Aihe voi olla jokin tämän taitomerkin muissa aktiviteeteissa toteutetuista tutkimuksista. Seikkailijat keräävät valitsemastaan aiheesta havaintoja joko useammasta paikasta tai pidemmän aikajakson ajan. He kokoavat havaintonsa yhteen ja julkaisevat ne esimerkiksi lehtijuttuna lippukuntalehdessä.

Levätutkimus. Seikkailijat toteuttavat levätutkimuksen venekunnan purjehduksella. He havainnoivat jokaisen lounas- tai yöpymispaikan levätilanteen ja kirjaavat ne muistiin yhdessä paikka- ja aikatietojen kanssa. He kokoavat tulokset yhteen ja kirjoittavat lippukuntalehteen jutun siitä, millainen levätilanne Itämerellä oli kyseisenä ajankohtana.

Seikkailijat tutkivat purjehduksella tai leirin ajan veden pintalämpöä ja näkösyvyyttä. He mittaavat tutkittavat asiat säännöllisesti samana vuorokaudenaikana ja kirjaavat tulokset muistiin. Tulokset voidaan julkistaa esimerkiksi kesäleirin uimapaikan ilmoitustaululla. Samalla seikkailijat voivat pohtia, miten näkösyvyyteen vaikuttaa esimerkiksi se, että aiemmin melko koskemattomalla rannalla ui päivittäin lähes viisikymmentä partiolaista.

Eri tutkimuslaitokset ja ympäristöjärjestöt sekä -yhdistykset järjestävät Itämeren tutkimus- ja suojelukampanjoita ja projekteja. Joukkue etsii netistä tietoa kyseisistä kampanjoista tai tutkimuksista ja osallistuu johonkin niistä tietoa keräämällä ja sitä kyseiselle taholle lähettämällä.

Lisää vinkki

Liite