Seikkailija osaa käyttäytyä turvallisesti jollassa ja toimia hyödyllisenä miehistön jäsenenä.