Seikkailija tuntee kaupungissa kasvavia kasveja.

Valikko

Kaupunkikasvio


Tavoite:

Seikkailija tuntee kaupungissa kasvavia kasveja.

Kuvaus:

Seikkailija tutustuu kaupunkiluonnossa viihtyviin kasveihin. Hän kokoaa kasveista itselleen kasvion.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Ulkona
Taitoalueet Luonto
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Luontosuhde
Johtajan tehtävä: Sampo antaa seikkailijalle ohjeet kasvion tekoon. Hän ohjaa seikkailijoita lajintunnistuksessa. Sampo informoi seikkailijan kotia retkestä kaupungille tai vapaa-aikana tehtävästä kasviotehtävästä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kaupunkiympäristö

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Seikkailija kokoaa itselleen kasvion kuvaamalla kaupunkiluonnosta löytämänsä lajit. Seikkailija nimeää kuvatiedostot kasvien nimillä ja mahdollisesti kasvupaikalla. Seikkailijat voivat esitellä ottamansa kasviokuvat esimerkiksi vanhempainillassa.

Seikkailija kokoaa itselleen kasvion. Hän kerää kasvinäytteet talteen ja prässää ne lehtien välissä. Kuivuneet kasvit kiinnitetään varoen yksittäisille kasvion sivuille ja sivuihin kirjoitetaan kasvin kasvupaikka, keruupäivämäärä ja nimi. Valmiit kasvion sivut kootaan yhdeksi yksittäisen seikkailijan kansioksi tai koko vartion yhteiseksi kokoelmaksi.

Lisää vinkki

Liite