Seikkailija tietää, mikä on biojäte ja miten komposti toimii.

Valikko

Biojäte


Tavoite:

Seikkailija tietää, mikä on biojäte ja miten komposti toimii.

Kuvaus:

Seikkailijat selvittävät, mikä on biojäte ja mikä ei, ja tutustuvat kompostin käyttöön.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Kestävä kehitys Luonto
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Sampo auttaa seikkailijoita selvittämään biojätteen erityispirteet ja opettaa heille kompostin käyttöä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kierrätys

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Seikkailijat muodostavat kokoustilaan mielipidejanan. Janan toisessa päässä seisominen tarkoittaa samaa mieltä olemista, vastakkainen pääty eri mieltä olemista. Janan keskellä on vaihtoehto "en osaa sanoa". Sampo esittää erilaisia väittämiä kierrätykseen ja jätteisiin liittyen. Seikkailijoiden tehtävänä on valita paikkansa janalta sen mukaan mitä mieltä asiasta ovat. Joissain tilanteissa vastaukset voivat olla yksiselitteisiä ja kaikki siirtyvät suoraan samaan kohtaan, mutta osa voi olla myös monitulkintaisia. Jokaisen kysymyksen jälkeen kannattaa vastaus käydä yhdessä lävitse. Sampo voi esimerkiksi miksi seikkailijat ovat valinneet juuri kyseisen kohdan janalta. Väittämiä löytyy jätehuoltoyhtiö Kiertokapulan kokoamasta liitteestä.  

Aktiviteetit: biojäte, ongelmajäte, paperijäte ja muovijäte voidaan tehdä samalla kerralla. Kun seikkailijat ovat selvittäneet kaikkien jätteiden erityispirteet ja miten niitä lajitellaan, kaikki voivat kerätä kotoa ja kololta kierrätykseen kelpaavat tavarat, jätteet ja ongelmajätteet ja toimittaa ne asianmukaisiin paikkoihin. Vanhat vaatteet voi viedä kierrätyskeskukseen, kirpputorille tai hyväntekeväisyyteen. Paperit, lehdet ja sanomalehdet laitetaan paperinkeräykseen. Biojätteet voi kompostoida. Pahvit, mehutölkit ja muut keräyskartongit voi viedä kartonkikeräykseen. Lasipullot ja purkit viedään lasinkeräykseen, palautuspullot kauppaan ja paristot niiden keräyspisteeseen. Voitte myös kerätä yhdessä erilaisia roskia viikon ajan. Roskien tulee olla puhtaita, esim. maitopurkkien huuhdeltuja. Kokoontukaa roskinenne kolon lähellä sijaitsevalle kierrätyspisteelle ja kierrättäkää jätteet oikein. Voitte harjoitella lajittelua myös pelien ja leikkien avulla. Valmistakaa ympyrälauta, johon kirjoitatte eri kierrätysvaihtoja. Leikatkaa lisäksi paljon kortteja, joille kirjoitatte roskien ja tavaroiden nimiä. Pelatessa heittäkää noppaa ja nostakaa yksi kortti. Jos kortissa oleva roska tai tavara sopii pelilaudan ruudun kierrätysvaihtoehtoon, saa kortin pitää ja nostaa uuden kortin. Jos kortti ei sovi ruutuun, odotetaan vuoroa ja heitetään uudelleen. Se, jolla on eniten kortteja, voittaa. Lajittelupeli: Jokainen vartio saa kasan kuvakortteja erilaisista jätteistä (Jokaisella vartiolla on oma korttiväri). Huoneen toisen päähän tehdän "lajitteluasema". Vartion jäsenet käy vuorotellen viemässä "jätteen" oikeaan paikkaan. Lopuksi katsotaan mikä vartio oli nopein ja mikä vartio sai kaikki jätteensä oikeisiin paikkoihin." Tehkää juliste, johon piirrätte jäteastiat, esim. biojätteen, sekajätteen, lasinkeräyksen ja paperinkeräyksen. Leikatkaa lehdestä kuvia ja liimatkaa ne oikeisiin kierrätyspaikkoihin.

Leivontakokouksen lopuksi lajitellaan kaikki syntyvä roska. Pohditaan, mihin mikäkin roska laitetaan. Konkreettisesti viedään roskat roskakatoksen roskiksiin, jos mahdollista.

Jos joukkue retkeilee paikassa, jossa on komposti, seikkailijat voivat opetella sen käyttöä. Kompostoinnista löytyy tietoa mm. Kirsi Tuomisen kirjasta Kaikki kompostoinnista.

Netistä löytää erilaisia kierrätysoppaita, myös eri kuntien omat. Hakusanalla "biojäte" löytää helposti lisätietoa.

Seikkailijat voivat taitella omia biojätepusseja sanomalehdistä. Netissä on taitteluohjeita esimerkiksi hakusanoilla biojätepussi sanomalehdestä.

Lisää vinkki

Liite