Seikkailija tietää, mikä on ongelmajäte ja miten sitä lajitellaan.

Valikko

Ongelmajäte


Tavoite:

Seikkailija tietää, mikä on ongelmajäte ja miten sitä lajitellaan.

Kuvaus:

Seikkailijat selvittävät, mikä on ongelmajätettä ja miten ongelmajätteiden kanssa toimitaan.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Kestävä kehitys
Kesto 30 min
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Sampo tutustuu oman kuntansa jätteidenlajittelusäädöksiin voidakseen kertoa niistä seikkailijoille. Sampo voi jakaa seikkailijavartioille eri tehtävät kolon/kämpän lajittelusysteemin toteutukseen.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kierrätys

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Jätehuoltoyhtiö Kiertokapulan ttisivuilta löytyy paljon koululaisille suunnattuja kierrätysvinkkejä. https://www.kiertokapula.fi/jatehuolto/oppaat-ja-muut-materiaalit/materiaalit-kouluille-ja-oppilaitoksille/

Netistä löytää erilaisia kierrätysoppaita, myös eri kuntien omat. Hakusanalla "ongelmajäte" löytää helposti lisätietoa.

Aktiviteetit: biojäte, ongelmajäte, paperijäte ja muovijäte voidaan tehdä samalla kerralla. Kun seikkailijat ovat selvittäneet kaikkien jätteiden erityispirteet ja miten niitä lajitellan kaikki voi kerätä kotoa ja kololta kierrätykseen kelpaavat tavarat, jätteet ja ongelmajätteet ja toimittaa ne asianmukaisiin paikkoihin. Vanhat vaatteet voi viedä kierrätyskeskukseen, kirpputorille tai hyväntekeväisyyteen. Paperit, lehdet ja sanomalehdet laitetaan paperinkeräykseen. Biojätteet voi kompostoida. Pahvit, mehutölkit ja muut keräyskartongit voi viedä kartonkikeräykseen. Lasipullot ja -purkit viedään lasinkeräykseen, palautuspullot kauppaan ja paristot niiden keräyspisteeseen. Voitte myös kerätä yhdessä erilaisia roskia viikon ajan. Roskien tulee olla puhtaita, esim. maitopurkkien huuhdeltuja. Kokoontukaa roskinenne kolon lähellä sijaitsevalle kierrätyspisteelle ja kierrättäkää jätteet oikein. Voitte harjoitella lajittelua myös pelien ja leikkien avulla. Valmistakaa ympyrälauta, johon kirjoitatte eri kierrätysvaihtoja. Leikatkaa lisäksi paljon kortteja, joille kirjoitatte roskien ja tavaroiden nimiä. Pelatessa heittäkää noppaa ja nostakaa yksi kortti. Jos kortissa oleva roska tai tavara sopii pelilaudan ruudun kierrätysvaihtoehtoon, saa kortin pitää ja nostaa uuden kortin. Jos kortti ei sovi ruutuun, odotetaan vuoroa ja heitetään uudelleen. Se, jolla on eniten kortteja, voittaa. Lajittelupeli: Jokainen vartio saa kasan kuvakortteja erilaisista jätteistä (jokaisella vartiolla on oma korttiväri). Huoneen toisen päähän tehdän "lajitteluasema". Vartion jäsenet käy vuorotellen viemässä "jätteen" oikeaan paikkaan. Lopuksi katsotaan, mikä vartio oli nopein ja mikä vartio sai kaikki jätteensä oikeisiin paikkoihin." Tehkää juliste, johon piirrätte jäteastiat, esim. biojätteen, sekajätteen, lasinkeräyksen ja paperinkeräyksen. Leikatkaa lehdestä kuvia ja liimatkaa ne oikeisiin kierrätyspaikkoihin.

Lisää vinkki

Liite