Seikkailija tuntee oman kotiseutunsa historiaa, tapoja ja ympäristöä.