Seikkailija osaa yleisimmät solmut. Hän osaa käsitellä köysiä.