Seikkailija osaa liikkua liikenteessä turvallisesti ja ennakoiden. Hän ymmärtää turvavarusteiden merkityksen liikenteessä.