Seikkailija osaa ennakoida liikenteen vaaranpaikkoja.

Valikko

Oma matka


Tavoite:

Seikkailija osaa ennakoida liikenteen vaaranpaikkoja.

Kuvaus:

Seikkailija esittelee itselleen tutun reitin kouluun tai partioon muille partiokavereille. Esittelyn aikana seikkailija kertoo, mitä vaaranpaikkoja matkan varrella on.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Turvallisuus
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Terveys ja turvallisuus
Johtajan tehtävä: Sampo ohjeistaa vartionjohtajat ohjeistamaan muut seikkailijat sekä ohjaa seikkailijat havainnoimaan liikenteen vaaranpaikkoja ja turvallisia reittejä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Liikenne

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Sampo tekee erilaisia väittämiä liikenneturvallisuuteen liittyen. Seikkailija vastaa väittämiin ja arvioi niiden perusteella omaa liikennekäyttäytymistään. Lopuksi sampo ohjaa jokaista seikkailijaa tekemään oman realistisen liikenneturvallisuustavoitteen. Tavoitteen tulisi olla jotakin sellaista, joka ohjaa seikkailijaa toimimaan tulevaisuudessa liikenteessä entistä turvallisemmin. Näihin tavoitteisiin on hyvä palata aika ajoin.

Seikkailija miettii kolon lähiseudun liikennejärjestelyjä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta. Joukkue tekee kolon seinälle sudenpentuja varten taulun, jossa on kuvattu sellaiset paikat, joissa tulee olla erityisen varovainen.

Seikkailijat piirtävät kartalle tai kirjoittavat paperille jokaisen oman reitin kouluun tai kololle. He esittelevät reitin muille. Seikkailijat kertovat muun muassa, millä keinoin he yleensä taittavat matkan, mitä vaaranpaikkoja reitin varrella on ja miten ne voi välttää sekä onko matkan taittamiseen muita vaihtoehtoja. Seikkailijat arvioivat omaa matkantekoaan turvallisuuden näkökulmasta.

Seikkailijat kuvaavat valokuvin tai videoin jokaisen oman reitin kololle tai kouluun. Reittiä esiteltäessä he pyytävät muita seikkailijoita kertomaan oikeat ja turvalliset tavat toimia reitin eri vaiheissa.

Seikkailijat toteuttavat koloiltareittien tarkastelun Googlen Streetview -palvelun avulla. Jokainen seikkailija esittelee vuorollaan palvelun avulla oman koloiltareittinsä ja poimii sen varrelta erilaisia vaaranpaikkoja. Seikkailijat miettivät yhdessä, miten kyseiset vaaranpaikat on mahdollista välttää tai miten niissä toimitaan mahdollisimman turvallisesti.

Lisää vinkki

Liite