Seikkailija kiinnittää huomiota ympäristöön ja sen tilaan. Hän toimii ympäristön puolesta.