Seikkailija pystyy aktiivisesti osallistumaan purjehdukseen.