Seikkailija tunnistaa erilaisia metsän kiertokulkuun liittyviä kehitysvaiheita. Seikkailija tunnistaa erilaisia puun elinkaaren vaiheita siemenestä päätehakkuuseen tai lahoamiseen.

Valikko

Metsän kiertokulku


Tavoite:

Seikkailija tunnistaa erilaisia metsän kiertokulkuun liittyviä kehitysvaiheita. Seikkailija tunnistaa erilaisia puun elinkaaren vaiheita siemenestä päätehakkuuseen tai lahoamiseen.

Kuvaus:

Aktiviteetissa retkeillään metsässä ja etsitään erilaisia metsän kehitysvaiheita. Seikkailijat tutustuvat metsän kiertokulkuun ja erilaisiin metsiin. Miten talousmetsä eroaa luonnontilaisesta metsästä?

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Metsässä
Taitoalueet Arjen taidot Luonto
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Luontosuhde
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävänä on suunnitella metsäretki ja varmistaa retken turvallisuus. Sampo etsii kolon lähialueelta sopivan retkikohteen tai vaihtoehtoisesti järjestää retken kauemmaksi.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Metsä

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Selvittäkää yhdessä vartion kanssa mielenkiintoisia kohteita lähialueelta. Esimerkiksi retkikartta.fi -osoitteesta löytyy laajasti valtion sekä kuntien retkeilyreittejä. Sivuilla voi myös katsoa satelliittikuvia alueista ja tämän avulla päätellä minkälaista metsää sieltä löytyy. Mielenkiintoisia talousmetsäkohteita voi myös kysellä esimerkiksi paikallisen Metsänhoitoyhdistyksen edustajalta tai metsäteollisuusyrityksen paikallisedustajalta.

WWF:n millainen metsä tämä on? -tehtävä sopii hyvin metsäretken ohjelmaksi. Tehtävässä tutkitaan metsän ominaispiirteitä ja lajeja. Tehtävä löytyy täältä.

Tehkää retki lähialueen suojelualueelle. Kuinka suojelualueen vanhat metsät eroavat talousmetsästä? Ottakaa kuvia metsäretkeltä ja laatikaa kollaasi metsästä. Vertailkaa kuvia talousmetsän kuviin (näitä löydätte vaikkapa internetistä tai tekemällä retken myös talousmetsään).

Käydään läpi kuvien avulla erilaisia tapoja, joilla metsän kiertokulku voi päättyä ja alkaa alusta. Näitä erilaisia tapoja ovat 1. päätehakkuu, 2. metsän palaminen, 3. metsän lahoaminen, 4. myrsky. Lähdetään retkelle ja etsitään merkkejä metsän kiertokulun loppuvaiheesta.

Talousmetsän kierto. Lähtekää retkelle lähiympäristöön ja etsikää vähintään kolme eri-ikäistä metsää. Onko tämä mahdollista? Eri tyyppisiä metsiä ovat 1. taimikko.  2. Kasvatusmetsä. 3. Uudistuskypsä metsä 4. Aukea metsä. Ladatkaa Suomen Metsäyhdistyksen Talousmetsän kierto -tehtäväpaketti mukaan matkalle. Tehtäväpaketissa käydään läpi talousmetsän kierto, mutta minkälainen on metsän luontainen kiertokulku ja kuinka tämä eroaa talousmetsästä?

Lisää vinkki

Liite