Seikkailija tietää, että metsä koostuu erilaisista metsätyypeistä. Seikkailija tunnistaa erilaisia metsätyyppejä ja tuntee muutamia niille ominaisia kasveja.

Valikko

Metsätyyppejä etsimässä


Tavoite:

Seikkailija tietää, että metsä koostuu erilaisista metsätyypeistä. Seikkailija tunnistaa erilaisia metsätyyppejä ja tuntee muutamia niille ominaisia kasveja.

Kuvaus:

Lähdetään metsäretkelle ja havainnoidaan metsää hieman uudella tavalla. Tässä aktiviteetissa opetellaan tunnistamaan metsäkasveja ja tunnistamaan erilaisia metsätyyppejä. Tärkeintä aktiviteetissa on oppia, että metsässä on paljon sisäistä vaihtelua. Yhdellä hetkellä saatatte olla koivuvaltaisessa metsässä ja seuraavassa taas mäntyjä on joka puolella. Mitä eroa näillä kahdella paikalla olikaan?

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Metsässä
Taitoalueet Luonto Retkeily
Kesto muutama tunti
Tarvikkeet tarvikkeet.kasvikirja tarvikkeet.keppeja tarvikkeet.muistiinpanovalineet tarvikkeet.sisalnarua
Kasvatustavoitteet Luontosuhde
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävänä on tutustua metsätyyppeihin etukäteen. Sampo valitsee kohteen, jossa erilaisia metsätyyppejä on hyvin edustettuna.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Metsä

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

WWF:n ympäristökasvatusmateriaaleistä löytyvä kasvit ruudussa tehtävä sopii erinomaisesti myös seikkailijoille. Tehtävä löytyy täältä .

Tehdään neliömetrin kasvillisuusruutu: 1. Rajaa kasvillisuusruutu maastoon. Varo tallaamasta ruudun sisälle jäävää kasvillisuutta. 2. Kasvilajien tunnistaminen: Mitä kasvilajeja ruudulla kasvaa? Merkitse lajit paperille kasvilajiopasta apuna käyttäen. 3. Kasvilajien peittävyys: Aseta apuruudukko varovasti maahan kasviruutusi päälle. Nyt voit arvioida kasvilajien peittävyyttä. Mitkä ovat ruutusi peittävimmät lajit eli valtalajit? VÄLINEET kasvikirja, maastolomake, muistiinpanovälineet ja kasvillisuusruudun rajaamista varten esim. naru kulmakeppeineen, kepit tai kehikko ja apuruudukko (neliön kasvillisuusruutua varten 10x10 cm apuruutuja)

Etsikää metsästä ensin koivuvaltainen alue. Tämän jälkeen tutkikaa ympäristöä, mitkä kasvilajit viihtyvät parhaiten koivun seurassa? Seuraavaksi etsitään mäntyvaltainen alue. Viihtyvätkö samat lajit männyn seurassa? Lopuksi etsitään kuusivaltainen alue. Toistakaa sama etsintä myös täällä alueella. Minkälaisia eroja huomasitte näiden alueiden välillä?

Tarkastellaan metsän pohjakerrosta eli maan tasoa. Avuksi tarvitsette kasvilajioppaan. Mitkä kasvilajit kasvavat runsaimpina?

Lähtekää metsäretkelle ja yrittäkää tunnistaa retken aikana vähintään kolme erilaista metsätyyppiä. Metsätyypin vaihtuessa pysähtykää ja tutkikaa hetken aikaa ympäristöä. Mitä puulajeja paikalta löytyy? Minkälaista on aluskasvillisuus? Minkälaisia lajeja paikasta löytyy? Kirjatkaa vastaus näihin kolmeen kysymykseen ylös. Retken päätteeksi kirjoittakaa isolle paperille ylös kuvaus kolmesta erilaisesta metsätyypistä. Mukaan retkelle: muistiinpanovälineet sekä kasvikirja.

Lisää vinkki

Liite