Seikkailija tekee pieniä tekoja metsien suojelun puolesta. Seikkailija osallistuu talkoisiin lähiympäristön hyväksi.

Valikko

Metsien suojelu


Tavoite:

Seikkailija tekee pieniä tekoja metsien suojelun puolesta. Seikkailija osallistuu talkoisiin lähiympäristön hyväksi.

Kuvaus:

Seikkailijat selvittävät ihmisten vaikutuksia metsäluontoon ja osallistuvat pienillä tai miksei suuremmillakin teoilla suojelutyöhön ja monimuotoisuuden ylläpitoon.

Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava ja ylläpidettävä, jotta elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata. Suojelua tarvitaan, sillä monet eliöt ja elinympäristöt ovat uhanalaistuneet ihmisen aiheuttamien haitallisten muutosten vuoksi. Luonnon monimuotoisuutta turvataan rauhoittamalla luonnonsuojelualueita sekä suojelemalla luontotyyppejä ja eliölajeja. Monipuoliset ja luonnoltaan monimuotoiset metsät ovat se ekologinen perusta, jolle kaikki metsien hoito ja käyttö rakentuvat. Monimuotoisuuden turvaaminen on osa metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Metsät ovat ensisijainen elinympäristö yli kolmasosalle maamme uhanalaisista lajeista.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Metsässä
Taitoalueet Kestävä kehitys Luonto Vaikuttaminen
Kesto muutama tunti
Tarvikkeet tarvikkeet.roskapusseja
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävänä on suunnitella retki seikkailijoille. Sampo selvittää lähialueelta mielenkiintoisen kohteen ja hankkii mukaan tarvittavat varusteet. Sampo kertoo seikkailijoille metsien suojelusta ja ihmisten vaikutuksesta metsiin.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Metsä

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Ihmisen vaikutus metsään Seikkailijat tarvitsevat aktiviteetissa muistiinpanovälineitä. Joukkue tekee retken lähimetsään ja pysähtyy katselemaan metsää tarkemmin. Näkyvätkö ihmisen toiminnan jäljet metsässä? Vartio vastaa seuraaviin kysymyksiin maisemaa havainnoituaan: Kasvaako metsässä yhtä vai useampaa puulajia? Kasvaako metsässä pelkkiä havupuita, pelkkiä lehtipuita vai molempia? Ovatko kaikki puut samanikäisiä vai kasvaako metsässä sekä nuoria ohutrunkoisia puita että vanhoja paksurunkoisia puuyksilöitä? Kasvavatko puut satunnaisesti siellä täällä vai ovatko ne selvästi riveissä? Löytyykö metsästä kantoja? Jos löytyy, näyttävätkö kannot siltä, että puu on kaatunut ja lohjennut itsestään vai onko kanto sileä ja sahattu? Onko metsässä lahonneita tai kuolleita puita joko pystyssä tai maahan kaatuneena? Näkyykö metsän maaperässä ajouria? Onko metsässä metsäautotie? Lopuksi seikkailijat pohtivat, mikä on havainnoinnin johtopäätös: muistuttaako lähimetsä enemmän luonnontilaista metsää vai talousmetsää? Lähde: Luonto-Liitto

Järjestäkää talkoot lähimetsän, kämpän ympäristön tai muun alueen siistimiseksi.

Tämä metsä on arvokas koska…” Lähtekää metsäretkelle ja keksikää matkan varrella vähintään viisi syytä, miksi metsä tulisi suojella. Kirjoittakaa perillä syyt ylös ja kehystäkää kolon seinälle.

Kulkekaa vartion kanssa noin 20 metrin matka, jokainen eri suuntaan. Kerätkää matkalta löytyvät roskat pussiin. Palatkaa sitten yhteen vartiolaisten kanssa, laskekaa ja lajitelkaa roskat. Mitä kaikkea löytyi?

Tehkää retki lähimetsään ja havainnoikaa erilaisia ihmisen aiheuttamia vaikutuksia siellä. Metsästä kannattaa etsiä ainakin seuraavia jälkiä: tallattua tai kulunutta maata, opastauluja, polkuja, jälkiä nuotiosta.

Lisää vinkki

Liite