Seikkailija tunnistaa erilaisten puulajien ominaisuuksia polttoaineena. Seikkailija tietää, että eri puumateriaalit sisältävät erilaisen määrän energiaa.

Valikko

Puuenergia


Tavoite:

Seikkailija tunnistaa erilaisten puulajien ominaisuuksia polttoaineena. Seikkailija tietää, että eri puumateriaalit sisältävät erilaisen määrän energiaa.

Kuvaus:

Seikkailijat kokeilevat eri puulajien (ja erilaisen puumateriaalin, hakkuujätteen ym.) ominaisuuksia polttopuuna. Eri materiaalien lämpöarvoja vertaillaan kokeellisesti tutkimalla, kauanko aikaa kuluu vesilitran keittämiseen eri polttomateriaaleilla.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Luonto Retkeily
Kesto muutama tunti
Tarvikkeet tarvikkeet.polttopuita tarvikkeet.sisalnarua tarvikkeet.tulentekovalineet
Kasvatustavoitteet Luontosuhde
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävänä on auttaa seikkailijoita aktiviteetin tekemisessä. Sammon tehtävä on myös opettaa tai auttaa seikkailijoita itse selvittämään, miten puulajien lämpöarvot eroavat toisistaan.
PuuLaji Lämpömäärä kWh/kg Lämpöarvo kWh/p-m3
Koivu 4.15 1700
Mänty 4.15 1360
Kuusi 4.10 1320
Leppä 4.05 1230
Haapa 4.00 1330
 

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Metsä

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Nuotionarun poltto: Kastellun narun polttaminen poikki, aika ratkaisee. Järjestetään leikki vartioittain. Jokaisella on suorituspaikka, jossa esim. 50-70 cm korkeudelle on pingotettu naru kahden puun väliin. Vartio saa esim. 3-5 klapia. Tehtävä on tehdä annetuista puista nuotio ja polttaa naru poikki. Joukkueen on siis pilkottava puut sopiviksi, saatava nuotio syttymään ja poltettava naru poikki. Mitään alustoja, joilla nuotio nostettaisiin korkeammalle ei saa tehdä.

Laaditaan pieni tutkimus. Vartio jakautuu pienempiin ryhmiin. Kokeilkaa pienissä ryhmissä veden keittoaikoja erilaisilla poltettavilla puumateriaaleilla. Valitkaa vähintään kolme erilaista puumateriaalia (esimerkiksi 1. koivuklapi, 2. mäntyklapi, 3. lastulevy jne). Kellottakaa kiehumisajat eri materiaaleilla ja kirjoittakaa ne tarkasti ylös vihkoon. Puumateriaaleista voi myös tehdä muita huomioita, kuten mikä syttyy helpoiten, mitä on helpoin työstää poltettavaan muotoon jne. Julistakaa lopuksi voittaja.

Järjestetään vedenkeittokilpailu. Ensiksi vartio jakautuu useampaan ryhmään. Jokainen ryhmä saa erilaiset polttomateriaalit joiden avulla heidän tulee keittää kattilallinen vettä. Ensin katsotaan, että kaikki saavat tulen sytytettyä, jonka jälkeen laitetaan vesi kiehumaan ja aloitetaan ajanotto. Minkälaisilla materiaaleilla veden saa nopeimmin kiehumaan?

Lisää vinkki

Liite