Seikkailija tuntee säähän vaikuttavat ilmiöt ja osaa käyttää niitä hyväkseen ennustaessaan säätä.